Danh mục: xức tro

Mùa Chay là thời gian để chuẩn bị cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, tức…