Danh mục: thập giá

VÁC THẬP GIÁ          Sau ba năm sống ẩn dật tại Nadarét,…