Danh mục: đời tu

Con người sinh ra không phải chỉ để hiện hữu, nhưng còn là đáp trả…