Salus Hominis thăm Học viện Công giáo Việt Nam

TP. HCM ­– Sáng ngày 1-12-2016, hai vị giáo sư đứng đầu của Trung tâm Salus Hominis Miền Bắc Italia là các linh mục Don Claudio Matteo Berardi -Tiến sĩ Thần học Linh đạo và Don Andrea Ferrero – Tiến sĩ Nhân chủng học Kitô, đã đến thăm Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN).

Salus Hominis là một Trung tâm nghiên cứu liên ngành, quan tâm đến các hoạt động văn hoá và đào tạo ở Châu Âu, Châu Mỹ La Tinh, Châu Á và Châu Phi. Hướng nghiên cứu của Salus Hominis nối kết nhân chủng học, triết học và thần học với tu đức, trong sự đối thoại tích cực với các ngành khoa học khác. Salus Hominis cộng tác với nhiều trường đại học và các Trung tâm mục vụ để thực thi sứ mạng giáo dục Kitô giáo, đồng thời hướng đến sự đối thoại với các nền văn hoá và khoa học.

Các giáo sư của Salus Hominis đã có cuộc gặp gỡ giao lưu với sinh viên khoá Cao hoc Thần học của HVCGVN để trình bày mục đích và sứ mạng của Salus Hominis cũng như những công việc mà Trung tâm đã và đang thực hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, Trung tâm đã tổ chức được những khoá học và hội thảo dành cho nhiều đối tượng khác nhau: Lời cầu nguyện của trái tim, Đời sống thiêng liêng của linh mục, Tâm lý học và Tu đức của các giáo phụ, Nền thần học của linh đạo Kitô giáo… Các sinh viên của HVCGVN đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến thời gian, đối tượng, nội dung của các khoá học cũng như những kinh nghiệm của các giáo sư liên quan đến lĩnh vực Nhân Chủng Học và văn hoá…

Các nghiên cứu của Salus Hominis rất hữu ích cho công tác mục vụ. Hy vọng sẽ có những hợp tác nghiên cứu giữa HVCGVN và Salus Hominis về tiếp cận đa dạng, tác động của các lĩnh vực khác nhau trong mục vụ.

salus_hominis_hvcg_1

salus_hominis_hvcg_2

Nguồn| HĐGMVN

Comments are closed.