Ngày Thứ 3 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 27/12/2019

Lời Chúa: Ga 20,2-8

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ. Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

 


Suy niệm

TIN YÊU

“Ông đã thấy và đã tin”(Ga 20,8).

Trong ngày mừng kính Thánh Gioan Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, Giáo Hội mở đầu ca nhập lễ bằng những lời này: “Thánh Gioan ngả đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Hạnh phúc thay vị Tông Ðồ đã được tỏ cho biết các mầu nhiệm trên trời, và đã phổ biến lời hằng sống trên khắp thế gian”. Có thể nói, cuộc đời thánh Gioan Tông đồ gắn liền với hai chữ: Tin và yêu. Điều đó được thể hiện qua Lời Chúa ngày hôm nay.

Khi được Maria Madalena báo tin “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi”, cả Phê-rô và Gioan đều chạy đến mồ và không thấy xác Thầy mình đâu cả; họ chỉ thấy khăn liệm và băng vải; nhưng Gioan ghi rõ ràng “ông đã thấy và đã tin”. Vậy Gioan tin điều gì ? Chắc chắn không phải tin xác Thầy bị đánh cắp như mấy phụ nữ đã nói, mà tin rằng Thầy Giêsu đã phục sinh. Làm sao Gioan tin Đức Giê-su đã phục sinh? Rõ ràng đó là kết quả của một tiến trình sống gần gũi cùng Thầy, hấp thụ lời Thầy giảng dạy. Với sự nhạy bén của tình yêu, Gioan đã nhận ra dấu chỉ Thầy đã sống lại qua cách xếp gấp của những băng vải, khăn liệm, và dựa vào những lời thầy đã nói khi còn sống. Chỉ những ai tinh tế và có mối thâm tình với Đấng mình yêu mến thì mới nhận ra những tín hiệu ấy.

Hằng ngày vẫn có biết bao biến cố và dấu chỉ vẫn xảy ra quanh chúng ta, làm thế nào để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa như Gioan?

Tin và Yêu luôn là tương quan hai chiều. Nhìn vào hang đá Be-lem, chúng ta nhìn thấy sự sống động của mầu nhiệm Tình yêu Nhập thể. Thiên Chúa không xa vời, nhưng Người hiện hữu, khóc, nói, cười và chung chia kiếp sống cùng con người. Người đã chết, đã phục sinh và trở nên nguồn hy vọng cho chúng ta. Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người và trở nên mẫu mực cho đời sống con người trong tình yêu phục vụ không ngơi nghỉ, đầy lòng khoan dung, nhân hậu và xót thương. Mừng mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta được mời gọi suy gẫm về mầu nhiệm Phục sinh, để rồi biết đáp trả tình yêu cho Thiên Chúa bằng sự dâng hiến chính mình. Mỗi người chúng ta cần thiết lập mối tương quan thân tình với Chúa Giê-su – Đấng hằng yêu thương chúng ta như tông đồ Gioan đã làm. Chúng ta chỉ có thể có được kinh nghiệm về Chúa Giêsu nếu có lòng yêu mến và kết hiệp mật thiết với Người như thánh nhân. Khi ấy chúng ta sẽ có được một đức tin vững chắc, một đời sống nội tâm phong phú và một tình yêu sâu sắc hơn.

Thánh Augustinô đã nói: “Từ trong lồng ngực Chúa, Gioan đã tìm thấy nguồn suối ban cho chúng ta thứ nước không còn khát và sự hiểu biết”. Văn sĩ Origênê thì kết luận: “Chỉ có con người được dựa vào ngực Chúa và được Chúa trao cho Mẹ Maria mới có thể hiểu “mọi bí nhiệm của Thiên Chúa”. Xin Chúa cho chúng con cũng biết ở lại trong tình yêu của người như thánh Gioan, để cuộc đời của chúng con trở thành Tin Mừng sống động về tình yêu của Chúa cho mọi người. Amen.


Comments are closed.