Lễ Thánh Gioan Tông Đồ – Ngày 27/12/2017

Lời Chúa: Ga 20, 2-8

Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.

Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.

Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.

 


Suy niệm

CÁI NHÌN CỦA TÌNH YÊU

“Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20, 8 )

Bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Maria Madanela ra thăm mộ Chúa vào lúc trời còn tối. Khi bà đến đã thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà chạy về báo tin cho Phêrô và Gioan. Cả ba cùng chạy ra mộ, họ không thấy xác của Thầy mình, nhưng những băng vải để niệm xác còn để ở đó. Một trong ba người được ơn soi sáng để tin nhận biến cố mau hơn, đó là Gioan, người môn đệ Chúa yêu “ông đã thấy và tin”. Thấy và tin nối kết nhau vì Gioan nhìn vào ngôi mộ không phải bằng con mắt thể lý nhưng bằng con mắt của con tim, của tình yêu. Chính những kinh nghiệm về tình yêu mà Chúa dành cho ông giúp ông tin Người đã sống lại. Tình yêu ấy khởi đi từ việc Chúa gọi ông theo Người. Tình yêu ấy được hun đúc và ngày càng sâu đậm trong những năm tháng ông sống và ở với Người. Và đỉnh cao của tình yêu khi dưới chân Thánh giá ông được Chúa trao phó Đức Maria “Này là Mẹ con”. Sự chiêm ngắm say đắm và chín mùi về Thiên Chúa đã thúc đẩy Gioan ghi lại Tin mừng thứ tư những cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người.

Chúng ta đang sống trong bầu khí vui mừng kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa làm người. Mỗi khi mừng Mầu nhiệm Nhập thể, ta lại có dịp chiêm ngắm và cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta nơi Hài Nhi Giêsu. Tình yêu ấy chỉ thực sự được nhận ra khi ta khao khát tìm Chúa, lắng nghe, suy gẫm và thực hành Lời của Người. Một tình yêu chỉ dành cho những ai có tâm hồn khiêm nhường biết mở lòng ra cho Chúa và để Chúa đi vào đời mình. Một tình yêu chỉ có có thể nhận ra với những ai biết tìm ý Chúa qua những biến cố trong cuộc đời. Một tình yêu chỉ có thể nhận ra khi ta sống quảng đại, yêu thương và tha thứ với những người mà Chúa gửi đến cho ta. Như Gioan khi cảm nhận về tình yêu của Thiên Chúa đã viết nên tin mừng thứ tư để giới thiệu Chúa cho người khác, ta cũng hãy viết nên tin mừng của đời mình để giới thiệu tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra tình yêu của Chúa dành cho chúng con, để chúng con trao ban tình yêu đó cho tha nhân. Amen


Comments are closed.