Học làm người và làm con Chúa – Bài 36. Khôn ngoan nói ít nghe nhiều

Bài 36. Khôn ngoan nói ít nghe nhiều

1. Lời Chúa: Thánh Phaolô dạy về sự khôn ngoan thật như sau: “Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan của đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Lại có lời chép rằng: Tư tưởng kẻ khôn ngoan, Chúa đều biết rõ: thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài.” (1Cr 3,18-20).

2. Câu chuyện: Lời khuyên của lão tử.

Khổng Tử người nước Lỗ vào kinh đô của nhà Châu thăm Lão Tử… Lúc từ giã ra về, Lão Tử đã nói với Khổng Tử như sau:

– Phàm kẻ sĩ đời nay, những người thông minh sâu sắc, mà hay xét nét người khác, có khi phải bị thiệt mạng, vì thói hay chê bai, ưa nghị luận về cái tâm của người ta; những kẻ hay biện bác xa xôi thường hay phải chịu đau khổ, là do thói hay bươi móc cái xấu cái dở của người ta ra.

Khổng Tử cúi đầu thưa: “Vâng. Tôi xin nghe lời dạy bảo của tiên sinh”.

Lão Tử nói tiếp:

– Tôi nghe rằng: Nhà buôn giỏi, sở hữu nhiều của quý thì phải làm như người nghèo không có của gì. Người quân tử thanh đức, cần làm như người ngu muội không hiểu biết gì mới có thể tồn tại lâu dài.

3. Suy niệm:

Quả vậy. Đây là một bài học về cách xử thế rất thâm sâu: Có của quý mà khoe ra là gián tiếp mời cái hại mau đến với mình. Có tài mà khoe ra là đã rước họa vào thân... Của quý, tài giỏi hay sắc đẹp… đều là những điều mà ai cũng muốn có. Muốn mà không được thì sinh ra ganh tị. Ganh tị thì tìm cách làm hại kẻ sở hữu để thoả lòng đố kỵ… Đó là lẽ thường tình ở đời vậy.

4. Thảo luận: Bạn đánh giá thế nào về lời nói của Lão Tử nói trên ? Trong cuộc sống bạn có nên khoe của cải, tài năng và sự khôn ngoan trước mặt người khác không ? Tại sao?

5. Lời cầu: Lạy Chúa Giê-su. Xin cho chúng con biết khiêm tốn khi giao tiếp xã hội. Cho chúng con tránh “nổ” khi huênh hoang về thành tích của mình để tìm tiếng khen và thoả mãn tính tự cao muốn tỏ ra mình trổi vượt kẻ khác. Xin cho chúng con biết “Nói ít làm nhiều”, luôn cố gắng làm tốt việc phục vụ tha nhân. Rồi “hữu xạ tự nhiên hương!” công việc chúng con làm sớm muộn cũng được nhiều người nhận biết và ca tụng Chúa Cha như lời Chúa dạy: Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5,16).- Amen.

Comments are closed.