Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tông hiến Veritatis Gaudium về đào tạo đại học của Giáo hội Công giáo

WHĐ (31.01.2018) – Ngày 29-01, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông hiến Veritatis Gaudium (Niềm vui Chân lý) về đào tạo đại học của Giáo hội Công giáo.

Tông hiến Veritatis Gaudium đưa ra những quy chuẩn mới đối với các Học viện đến nay vẫn tuân theo các quy định của Tông hiến Sapientia Christiana, được Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành ngày 15 tháng Tư 1979.

Về sự cần thiết đưa ra những quy chuẩn mới của nền giáo dục đại học Công giáo, Tông hiến Veritatis Gaudium, trong phần Mở đầu, nêu rõ:

“Sau gần bốn mươi năm, trung thành với tinh thần và đường hướng của Vatican II và vận dụng vào thời đại ngày nay, Tông hiến cần phải được cập nhật. Trong khi hoàn toàn bảo lưu nhãn quan tiên tri và sự diễn đạt sáng sủa của Tông hiến (cũ), thì việc ban hành Tông hiến (mới) phải đưa ra được những quy chuẩn, quy định, và phải tính đến những phát triển trong lĩnh vực nghiên cứu học thuật trong những thập niên qua. Đồng thời còn phải nhận thức được khung cảnh xã hội văn hóa đã biến chuyển trên khắp thế giới và áp dụng những sáng kiến trên bình diện quốc tế, trong đó có sự góp phần của Tòa Thánh” (Veritatis Gaudium, 1).

Tông hiến Veritatis Gaudium đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn ngày 27-12-2017, với chữ ký của Đức hồng y Giuseppe Versaldi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zani, Thư ký của Bộ.

Ngoài phần Mở đầu, Tông hiến Veritatis Gaudium gồm hai phần với 70 điều.

Phần I Những quy chuẩn chung, gồm 10 Đề mục:

(I) Bản chất và mục đích của các trường Đại học và Phân khoa đại học của Giáo hội; (II) Cộng đoàn nhà trường và việc lãnh đạo đối với trường; (III) Giảng viên; (IV) Học viên; (V) Viên chức và Nhân sự quản trị và phục vụ; (VI) Sắp xếp việc học; (VII) Bằng cấp và Tặng thưởng; (VIII) Cơ sở phòng ốc phục vụ việc học tập, nghiên cứu; (IX) Quản trị Tài chính; (X) Chiến lược phát triển và Hợp tác đại học.

Phần II Những quy chuẩn riêng, gồm 4 Đề mục:

(I) Phân khoa Thần học; (II) Phân khoa Giáo luật; (III) Phân khoa Triết học; (IV) Các Phân khoa khác.

Cuối Tông hiến là hai Phụ lục đính kèm, giải thích điều (7) và điều (70).

Nguồn| HĐGMVN

Comments are closed.