Đức Thánh Cha kêu gọi các Giám Mục thế giới bảo vệ trẻ em

VATICAN. ĐTC kêu gọi các GM trên thế giới bảo vệ các trẻ em chống nạn buôn người, bạo lực và tuyệt đối không dung thứ tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em.

 Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi các GM nhân lễ các Thánh Anh Hài, 28-12, nhưng mới được công bố ngày 2-1 vừa qua.

 Trong thư, ĐTC kêu gọi các GM noi gương thánh Giuse, ”can đảm bảo vệ niềm vui khỏi những Hêrôđê thời nay, đang phá hủy sự thơ ngây của các trẻ em chúng ta. Một sự thơ ngây vô tội bị phá vỡ dưới sức nặng của lao động lén lút và nô lệ, dưới sức nặng của nạn mãi dâm và bóc lột. Sự thơ ngây bị phá hủy vì chiến tranh và cưỡng bách xuất cư, với sự mất mát tất cả những gì mà sự di cư ấy gây ra. Hàng ngàn trẻ em chúng ta ngã gục dưới bàn tay của những kẻ cướp, những tên mafia, những con buôn chết chóc mà điều duy nhất họ làm là phá hủy và khai thác nhu cầu của các trẻ em.”

 ĐTC cũng viết: ”Chúng ta hãy lắng nghe tiếng than khóc của các trẻ em ấy; chúng ta cũng hãy lắng nghe tiếng khóc than của Mẹ Giáo Hội chúng ta, đang khóc không những trước đau đớn gây ra cho các con cái nhỏ nhất của mình, nhưng cũng khóc vì biết tội mà một số phần tử của mình đã phạm: đau khổ, lịch sử, và đau đớn của các trẻ vị thành niêm bị các linh mục lạm dụng tính dục. Đó là tội làm cho chúng ta tủi hổ. Những người đã có trách nhiệm chăm sóc các trẻ em ấy đã phá hủy phẩm giá của các em. Chúng ta mạnh mẽ lên án điều này và chúng ta xin lỗi. Chúng ta hiệp với đau khổ của các nạn nhân và chúng ta khóc thương tội lỗi. Tội vì những gì đã xảy ra, tội vì bỏ qua không trợ giúp, tội vì che đậy và phủ nhận, tội lạm dụng quyền bính.”

 ĐTC viết thêm rằng: ”Cả Giáo Hội cũng đau xót khóc tội của con cái mình và xin lỗi. Ngày nay, nhớ lại ngày lễ Các Thánh Anh Hài, tôi muốn canh tân tất cả quyết tâm của chúng ta để những tội hung ác ấy không xảy ra nữa. Chúng ta hãy tìm được can đảm cần thiết để thăng tiến tất cả những phương thế cần thiết để những tội ác ấy không tái diễn. Chúng ta hãy minh bạch và chân thành chọn mệnh lệnh ”tuyệt đối không dung thứ” trong lãnh vực này. (SD 2-1-2017)

Nguồn| VietVatican

Comments are closed.