Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 80 tuổi: số Hồng y cử tri còn 115 vị

WHĐ (01.04.2018) – Hôm nay, 01-04-2018, Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, mừng sinh nhật 80 tuổi; có nghĩa là ngài không còn trong danh sách Hồng y cử tri để bầu giáo hoàng.

Quy định “các Hồng y đủ 80 tuổi trước ngày Toà Thánh trống toà sẽ không tham gia Mật tuyển viện bầu giáo hoàng” được ghi trong Tông hiến Romano Pontifici Eligendo do Đức giáo hoàng Phaolô VI ban hành ngày 1-10-1975.

Với sự kiện mới nhất này, hiện nay số hồng y trong Hồng y đoàn là 214 vị, trong đó có 115 Hồng y cử tri.

Vị hồng y cao tuổi nhất trong Hồng y đoàn hiện nay là Đức hồng y José de Jesús Pimiento Rodriguez (99 tuổi), nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Manizales (Colombia).

Và hồng y trẻ nhất là Đức hồng y Dieudonné Nzapalainga (51 tuổi), Tổng Giám mục Tổng giáo phận Bangui (Cộng hoà Trung Phi), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Phi.

***

Sơ lược tiểu sử Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn:

– Sinh tại Đà Lạt ngày 01-04-1938

– Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn từ ngày 26-10-1949

– Ðại chủng sinh khóa đầu tiên Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt từ 1958 đến 1968

– Thụ phong Linh mục tại Đà Lạt ngày 21-12-1967

– Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt từ 1968 đến 1972

– Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt từ 1972 đến 1975

– Cha xứ Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt từ ngày 01-04-1975

– Tổng Ðại diện giáo phận Đà Lạt từ ngày 10-09-1975

– Ðược Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt ngày 19-10-1991

– Thụ phong Giám mục tại Đà Lạt ngày 03-12-1991 với châm ngôn giám mục: “Người phải lớn lên” (Ga 3,30)

– Giám mục phó giáo phận Đà Lạt từ 1991 đến 1994

– Giám mục chính toà giáo phận Đà Lạt ngày 23-3-1994

– Được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 22-4-2010.

– Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 13-05-2010

– Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam: 2007–2013.

Đức hồng y Nguyễn Văn Nhơn được Đức giáo hoàng Phanxicô đặt làm Hồng y trong Công nghị Hồng y ngày14.02.2015 và chỉ định nhà thờ hiệu toà Thánh Tôma Tông đồ.

Trước đó, Giáo hội Việt Nam đã có 5 Hồng y, và 4 vị đã qua đời: Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1976, qua đời năm 1978); Đức hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1979, qua đời năm 1990); Đức hồng y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, nguyên Tổng giám mục Hà Nội (Hồng y năm 1994, qua đời năm 2009) và Đức hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình (Hồng y năm 2001, qua đời năm 2002).

Ngoại trừ Đức hồng y Trịnh Như Khuê do Đức giáo hoàng Phaolô VI tuyển chọn, các vị còn lại đều nhận mũ hồng y từ tay Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Đức hồng y Trịnh Như Khuê đã tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: vào tháng 8 năm 1978, bầu Đức giáo hoàng Gioan Phaolô I; và tháng 10 năm 1978, bầu Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Đức hồng y Phạm Minh Mẫn cũng tham dự hai Mật tuyển viện bầu giáo hoàng: năm 2005, bầu Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI và năm 2013, bầu Đức giáo hoàng Phanxicô.

Nguồn | WHĐ

Comments are closed.