Đêm Canh Thức Vượt Qua

Tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đi tới đỉnh điểm trong đêm nay, đêm Vượt Qua, đêm cực thánh của mọi Kitô hữu, đêm mà toàn thể Giáo Hội hân hoan cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh. Phụng vụ Đêm Vọng Phục Sinh gồm 4 phần:

– Phụng Vụ làm phép Lửa mới và Rước Nến Phục Sinh,

– Phụng Vụ Lời Chúa,

– Phụng Vụ Thánh Tẩy,

– Và sau cùng là Phụng Vụ Thánh Thể.

Nến Phục Sinh là biểu tượng cho Đức Kitô Phục Sinh, mà ngọn lửa là ánh sáng và đồng thời cũng là sức nóng mang sức biến đổi. Ánh sáng và sức nóng song hành như Chân Lý và Tình Yêu, Thánh Giá và Phục Sinh không thể tách rời nhau. Đó là ánh sáng Chân Lý và Tình Yêu từ Mầu nhiệm Vượt Qua, tuôn đổ trên cuộc đời Kitô hữu qua các nhiệm tích được cử hành đêm nay, biến đổi và làm chúng ta lớn lên trong sự sống thần linh của Đấng Phục Sinh nhờ Chúa Thánh Thần.

Bí tích Rửa Tội hướng chúng ta về mạch nước tuôn trào sự sống. Chúa Giêsu là Giacóp mới mở ra cho nhân loại giếng nước ban sự sống không bao giờ vơi cạn[1]. Qua việc lặp lại lời tuyên hứa của Bí tích Rửa Tội đêm nay, xin cho cuộc đời những Kitô hữu đang là một ao tù, nước đọng được khai thông, và cho mỗi người chúng ta luôn là những dòng nước tinh khiết, tươi mát, vọt lên từ nguồn suối chân lý và tình yêu của Đức Kitô, tuôn đổ niềm vui và sự sống cho người thân và tha nhân.

Ước gì trong đêm Canh Thức này, nhờ việc lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Đấng Phục Sinh trong Thánh Thể là chính Sự Sống, Chân Lý và Tình Yêu, chúng ta được tràn đầy ơn sủng cứu độ, hầu tiến bước trong đời sống đức tin với niềm hăng say mới mẻ, một cuộc đời thấm đậm lòng thương xót của Thiên Chúa và nhiệt thành loan báo Đức Kitô Phục Sinh cho mọi người.  

Xin Mẹ Maria, Mẹ của lòng thương xót, dẫn chúng ta vào Đêm Canh Thức trọng đại này với trọn tâm tình hân hoan cảm tạ, nhờ đó nuôi lớn niềm tin, tình yêu và hy vọng của chúng ta.

Ban Truyền Thông ĐCV Xuân Lộc


[1] x. Ga 4,5-15.

Canh_Thuc_07

Comments are closed.