[Đang Cập Nhật] Văn Kiện Của Giáo Hội Về Linh Mục

(Nhấn vào để download)

1. SẮC LỆNH VỀ CHỨC VỤ VÀ ĐỜI SỐNG CÁC LINH MỤC (ENVN)

Presbyterorum Ordinis – Công đồng Vaticanô II – 1965

2. SẮC LỆNH VỀ ĐÀO TẠO LINH MỤC (ENVN)

Optatam Totius – Công Đồng Vaticanô II – 1965

3. TÔNG HUẤN VỀ VIỆC ĐÀO TẠO LINH MỤC TRONG HOÀN CẢNH HIỆN NAY (ENVN)

Pastores Dabo Vobis – Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II – 1992.

4. CHỈ NAM LINH MỤC (EN – VN)

Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc – 1989.

5. CHỈ NAM CHO THỪA TÁC VỤ VÀ ĐỜI SỐNG LINH MỤC (EN – VN)

Bộ Giáo Sĩ – 1994.

6. LINH MỤC VÀ THIÊN NIÊN KỶ KITÔ GIÁO THỨ BA (EN – VN)

Thầy Dạy Lời Chúa – Thừa Tác Viên Các Bí Tích – Và Người Lãnh Đạo Cộng Đoàn – Bộ Giáo Sĩ – 1999

7. HUẤN THỊ ECCLESIAE DE MYSTERIO (EN – VN)

Về một số vấn đề liên quan đến sự hợp tác của người giáo dân với thừa tác vụ của các linh mục

Huấn Thị Liên Bộ: 8 Bộ – 1997.

8. HUẤN THỊ: LINH MỤC, MỤC TỬ VÀ LÃNH ĐẠO CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ (ENVN)

Bộ Giáo Sĩ – 2002

Nguồn Tiếng Anh:Vatican

Nguồn Tiếng Việt: xem trong file đính kèm.

 

Comments are closed.