Cung Hiến Thánh Đường Latêranô – Lễ Kính – Ngày 09/11/2023

Lời Chúa: Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

 


Suy niệm

ĐỀN THỜ ĐÍCH THỰC

“Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” (Ga 2, 19).

Theo truyền thống của người Do Thái, tất cả mọi người sẽ trở về Đền thờ Giêrusalem vào những dịp lễ lớn, để dâng lễ vật hoặc nộp thuế. Lễ vật có thể là chiên, bò hay những đôi bồ câu tùy theo khả năng kinh tế của gia đình. Trong dịp lễ này, người ta đã tổ chức buôn bán các giống vật để làm lễ vật ngay tại khuôn viên đền thờ. Cùng với đó, họ cũng đổi tiền của nhà nước đang lưu hành sang tiền của đền thờ để mua các lễ vật hoặc nộp thuế cho đền thờ. Vì thế, việc buôn bán và đổi tiền đã trở thành một thứ dịch vụ phục vụ cho việc tế lễ. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu lên Giêrusalem để tham dự lễ Vượt Qua theo truyền thống của người Do Thái. Lễ Vượt Qua là một trong những đại lễ và là lễ quan trọng nhất đối với người Do Thái. Trong dịp mừng lễ này, người ta cũng dùng các con vật để tế lễ và đổi tiền để nộp thuế cho đền thờ. Trước cảnh ồn ào và náo nhiệt đó, Đức Giêsu đã nổi giận vì họ đã biến đền thờ thành nơi buôn bán đổi trác.

Điều khiến Đức Giêsu nổi giận ở đây là việc buôn bán này được điều hành bởi chính những người nhân danh tôn giáo. Họ đã đưa ra các quy định về con vật để tế lễ cũng như tiền thuế với mục đích trục lợi, vì tiền thuế cũng như các con vật được mua bán trong đền thờ với mức giá nhằm có lợi cho họ. Việc trục lợi này lại càng tệ hại hơn vì được làm dưới danh nghĩa tôn giáo và ngay tại đền thờ là nơi thánh thiêng. Đền thờ phải là nơi yên tĩnh, thánh thiêng, là nơi Chúa ngự và là nơi để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Thế mà, các nhà lãnh đạo tôn giáo lại biến đền thờ thành nơi náo nhiệt để mua bán, để đổi trác, để đôi co như một cái chợ sầm uất. Đền thờ không còn là nơi thánh thiêng và nơi thờ phượng Thiên Chúa nữa, mà là nơi hiện diện của buôn bán và gian dối. Đức Giêsu đã không chịu được sự xúc phạm quá lớn này. Người muốn các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người buôn bán phải trả lại cho đền thờ sự thánh thiêng đích thực.

Mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô hôm nay, chúng ta được mời gọi suy gẫm về đền thờ đích thực, là chính thân thể Đức Giêsu Kitô. Đền thờ do con người xây dựng có thể nay còn mai mất. Đền thờ đích thực được xây dựng trên nền móng là Đức Giêsu Kitô mới tồn tại mãi. Đền thờ mới là thân thể Đức Giêsu Kitô sẽ thay thế đền thờ cũ đã bị tục hóa. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được gia nhập vào Hội Thánh và trở thành chi thể của Đức Giêsu Kitô. Cho nên, chúng ta được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô và như thế chúng ta cũng được trở nên Đền thờ của Thiên Chúa. Điều này đã được thánh Phaolô khẳng định, “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?[…] Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1 Cr 3, 16-17). Chúng ta cần ý thức rằng bản thân mình là Đền thờ sống động của Thiên Chúa, nên chúng ta cần thanh tẩy con người mình cho xứng đáng là Đền thờ của Thiên Chúa ngự. Chúng ta có bao giờ tự hỏi; nếu hôm nay Đức Giêsu đến thăm Đền thờ là tâm hồn chúng ta, thì Ngài sẽ thấy điều gì và Ngài mong muốn điều gì nơi tâm hồn chúng ta ? Ước gì với sứ điệp Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta hãy biết nhìn lại đời sống và biết thanh tẩy đền thờ của bản thân, để xứng đáng là Đền thờ của Thiên Chúa ngự.

Lạy Chúa, Chúa hiểu thấu và biết rõ chúng con. Chúng con chỉ là phận người mong manh. Xin Chúa ban ơn đức tin và những ơn cần thiết, để chúng con biết giữ gìn và sống xứng đáng là Đền thờ, là nơi Chúa ngự. Xin Mẹ Maria và thánh Cả Giuse cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.


Comments are closed.