Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Năm B – CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng – Ngày 21/11/2021

Lời Chúa: Ga 18, 33b-37

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?” Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”. Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?” Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

 


Suy niệm

VUA GIÊSU, VUA CỦA ĐỜI TÔI

“Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18,37).

Suốt hành trình dương thế, Chúa Giêsu sống đời giản dị, tầm thường, ngoại trừ một lần duy nhất Ngài được đối xử như một vị vua đó là khi các nhà đạo sĩ đến thờ lạy trong biến cố Giáng Sinh. Nhưng hôm nay mừng lễ Đức Kitô là vua, Giáo Hội muốn nói với ta điều gì? Phải chăng Chúa Giêsu là vị Vua mà chúng ta đang mong chờ?.

1.Một Tước Hiệu Không Xứng Hợp

Trong các tước hiệu dành cho Chúa Giêsu, chúng ta thấy tước hiệu “Vua” là không xứng hợp. Tại sao? Thưa: khi nói đến vua, người ta nghĩ vua thì phải có: ngai vàng, hoàng cung, kẻ hầu người hạ, quyền lực, lãnh thổ, lính tráng hay vũ khí…, nhưng khi nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy Ngài chẳng có gì cả. Thay vì giàu sang, ngai vàng, lãnh thổ, Chúa Giêsu chọn sống “con chim có tổ, con chồn có hang nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”( Mt 8,20); thay vì quyền lực, lính tráng hay vũ khí, Chúa Giêsu chọn con đường tự hạ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28). Quả thật, tước hiệu “Vua” của Chúa Giêsu khác hoàn toàn với những tước hiệu của vua chúa trần gian. Vua Giêsu, một vị vua không ngự trên ngai vàng, nhưng để mình chịu treo trên thập giá. Một vị vua không dùng vũ lực để cai trị, nhưng dựa vào lòng xót thương vô bờ. Một vị vua không lãnh thổ trên bản đồ thế giới, nhưng có lãnh địa nằm sâu trong trái tim mỗi con người.

2.Công Dân Vương Quốc Vua Giêsu

Chúa Giêsu nói: “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi”. Điều này có nghĩa: Ai dám nói sự thật, chấp nhận sự thật và sống sự thật thì thuộc về vương quốc Vua Giêsu. Cụ thể hơn, ai đón nhận Chúa Giêsu là Vua của đời mình thì người đó tìm được con đường dẫn vào vương quốc vô biên, một quan lộ dẫn tới sự sống sung mãn là đích đến của đời người. Cũng vậy, khi trở thành công dân vương quốc Vua Giêsu, chúng ta quyết sống cho sự thật dù “thành thật thường thua thiệt”. Cùng mang lấy trái tim Vua Giêsu, một trái tim biết chạnh thương trước phận người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, bị loại trừ. Bước vào vương quốc Vua Giêsu, cũng là lúc nhắc nhở ta hãy bước ra chính mình để sống hiệp thông, yêu thương và gắn kết huynh đệ. Vâng! Sự hiện hữu của ta sẽ viên mãn nếu ta biết để mình trở thành món quà giá trị cho Chúa và tha nhân. Xin Vua Giêsu làm chủ và biến đổi cuộc đời chúng ta. Amen

.


Comments are closed.