Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B – Ngày 07/11/2021

Lời Chúa: Mc 12,38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

 


Suy niệm

LỄ DÂNG ĐẸP LÒNG CHÚA

“…còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình.” (Mc 12,44).

Đoạn Tin mừng Mc 12, 41 – 44 truyền tải một sứ điệp thật rõ ràng : việc bác ái không hệ tại ở việc cho đi nhiều hay ít nhưng cốt ở tấm lòng chân thành. Quả vậy ở đây, giữa nhiều người tín hữu, Chúa Giêsu đã thấy một người đàn bà đã dâng cho Thiên Chúa cách phải đạo (x. Chú giải Mc 12, 41, Lời Chúa cho mọi người). Bà là ai và đã dâng gì vậy ? Thưa, bà là một góa phụ Do thái, thuộc tầng lớp nghèo của xã hội. Bà đã dâng tất cả cuộc sống của bà : còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình (Mc 12, 44). Ở đây, bà được ví như hiện thân của đám đông người nghèo khổ tuy không có gì nhiều nhưng lại tìm cách chia sẻ chút của ít ỏi của mình (x. Lời Chúa cho mọi người, Mc 12, 41).

Lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta về cách mà mỗi người dâng lên Chúa. Bất kể chúng ta là ai, giàu hay nghèo, sang hay hèn, đều có khả năng để dâng về Chúa những của lễ đẹp lòng Người, của lễ đáng được Chúa ca ngợi. Chắc chắn Chúa không đòi chúng ta phải dâng của lễ kếch xù, cũng không đòi hỏi ai phải dâng tất cả những gì mình có để nuôi thân, nhưng Chúa muốn chúng ta dâng với một trái tim rộng mở; ít nhiều cốt hệ tại tấm lòng.

Cuộc sống thường nhật với sự diễn biến phức tạp của dịch Covid và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều người dân gặp khó khăn cả về kinh tế lẫn trống vằng tình cảm vì sự ra đi của người thân. Trong bối cảnh này, chúng ta được mời gọi tự vấn bản thân cần và có thể làm gì để giúp họ? Thiết nghĩ việc quảng đại chia sẻ vật chất, sức khỏe, thời gian và lời cầu nguyện cho những ai đang gặp khó khăn, đó thực sự là những lễ dâng đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ, chính Chúa Giêsu đã chẳng nói “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” đó sao. (Mt 25, 40)

Xin Chúa giúp chúng ta biết mở rộng trái tim để yêu thương và cho đi nhiều hơn, mở rộng cặp mắt để nhìn đến những anh em xung quanh đang cần sự trợ giúp, mở rộng đôi tay để nâng đỡ những người yếu đuối, mở rộng đôi chân để đi đến nhiều nơi và với nhiều người hơn. Chắc chắn tất cả đó sẽ trở nên những lễ phẩm tiến dâng đẹp lòng Chúa.


Comments are closed.