Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C – Ngày 29/09/2019

Lời Chúa: Lời Chúa Lc 16,19-31

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng những người biệt phái rằng : “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là La-da-rô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Áp-ra-ham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Áp-ra-ham và La-da-rô trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng : ‘Lạy cha Áp-ra-ham, xin thương xót tôi và sai La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này’. Áp-ra-ham nói lại : ‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn La-da-rô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ La-da-rô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được’. Người đó lại nói : ‘Ðã vậy, tôi nài xin cha sai La-da-rô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này’. Áp-ra-ham đáp rằng : ‘Chúng đã có Mô-sê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài’. Người đó thưa : ‘Không đâu, lạy cha Áp-ra-ham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải’. Nhưng Áp-ra-ham bảo người ấy: ‘Nếu chúng không chịu nghe Mô-sê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu’”.

 


Suy niệm

CHỌN LỰA ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI

“Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ cũng sa vào chốn cực hình này” (Lc 16,28b).

Ai trong chúng ta cũng ước mơ một cuộc sống viên mãn và được sự sống Nước Trời làm gia nghiệp. Thế nhưng sự sống đời đời lại tùy thuộc vào cuộc sống tại thế, tùy thuộc vào sự lựa chọn hiện tại của mỗi người. Bài Tin Mừng hôm nay nói rõ cho chúng ta biết điều đó qua dụ ngôn người giàu có và anh Ladarô.

Mở đầu trang Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta thấy hai con người có hai cuộc sống đối lập nhau hoàn toàn: “Một người giàu có, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu”(Lc16,19-20). Ông nhà giàu được giới thiệu như là một người có tất cả mọi sự trên đời và dường như ông đã đạt được mục tiêu của cuộc đời. Còn Ladarô thì ung nhọt đầy mình và đói khát. Anh sở hữu cho mình chỉ có một thứ, đó là cái tên của anh. Nơi hai người có một điểm chung là cả hai đều phải chết. Nhưng điểm chung đó lại không đưa hai người lại gần nhau, trái lại, nó đóng ấn một cách dứt khoát việc họ không thể gặp nhau, có một vực thẳm ngăn cách họ vĩnh viễn. Ladarô sau khi chết được thiên thần đem vào lòng tổ phụ Abraham. Còn người giàu sau khi chết thì ở nơi những kẻ chết mà tội lỗi của họ kết án họ phải chịu. Ladarô được an ủi trong lòng tổ phụ Abraham, bởi vì khi còn sống, ông đã ý thức chấp nhận tinh thần của Thánh Kinh là sự thiếu thốn và đã phó thác cho lòng Chúa xót thương. Còn người giàu đã không biết dùng của cải đúng cách, ông tự khép kín trong thế giới của chính mình và đã không lưu tâm đến sự hiện diện của Ladarô nghèo khó.

Lối sống của người giàu có này đang được nhiều người tại thế bắt chước. Họ gạt Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống, không còn lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Họ sử dụng của cải một cách ích kỷ, sống dửng dưng vô cảm trước những khổ đau của tha nhân. Chính vì thế, Lời Chúa hôm nay thúc bách chúng ta, ngay từ bây giờ hãy lựa chọn một lối sống khác. Đó là lối sống bác ái với người nghèo khổ. Đồng thời chúng ta được mời gọi mở rộng con mắt và tâm hồn mình để nhìn thấy nơi mỗi con người trong cộng đoàn và trong các dân tộc, một Ladarô nghèo khó đang cầu cứu chúng ta. Chúng ta có nhận ra được những đau khổ, những nhu cầu và sự thiếu thốn của họ không? Chúng ta đã và sẽ làm gì cho họ?

Lạy Chúa, thế giới hôm nay còn rất nhiều người đau khổ, người bị bỏ rơi đang kêu cầu sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Xin Chúa đừng để chúng con trở thành những kẻ vô cảm. Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa nơi những người ăn xin nghèo khó. Xin gieo vào lòng chúng con sức mạnh của tình yêu Chúa, để chúng con biết đưa tay nâng đỡ và cứu giúp anh chị em mình. Amen.


Comments are closed.