Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B – Ngày 11-07-2021

Lời Chúa: Mc 6,7-13

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

 


Suy niệm

SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

“Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6,12).

Loan báo Tin Mừng là sứ vụ xuất phát từ chính Thiên Chúa. Chúng ta thật hạnh phúc vì được tham dự vào chính sứ vụ của Thiên Chúa. Vì sứ vụ xuất phát từ Thiên Chúa nên chúng ta thực thi sứ vụ theo lệnh truyền và sự hướng dẫn của Người.

Chúa không trao sứ vụ cho một mình chúng ta. Cánh đồng truyền giáo thật bát ngát bao la, chúng ta là thợ gặt cùng với những người khác. Có người cùng đồng hành, chúng ta được nâng đỡ trong tình bằng hữu, được khích lệ cùng nhau cầu nguyện, trợ giúp nhau sống các nhân đức, bảo vệ nhau khỏi những hiểm nguy. Thực thi sứ vụ với người khác, chúng ta làm nên cộng đoàn hiệp thông trong sứ vụ.

Chúa truyền chúng ta đi mà không được mang lương thực, bao bị, hay tiền bạc giắt lưng. Với những hành trang giản đơn cần thiết nhất, Chúa muốn chúng ta nhớ rằng hành trang thực sự cho một nhà truyền giáo là chính Chúa. Đời sống đơn sơ giản dị giúp chúng ta tin tưởng vào sự chăm sóc quan phòng của Thiên Chúa và tập trung hoàn toàn cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Sống tinh thần khó nghèo, chúng ta thực thi sứ vụ hoàn toàn vô vị lợi, vượt lên trên mọi lợi lộc cá nhân. Như thế, chúng ta nói được như thánh Phaolô: “Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9:16).

Chúa cũng báo cho chúng ta biết, hành trình truyền giáo không phải lúc nào cũng thành công theo ý muốn của chúng ta. Sẽ có những người từ khước lắng nghe những điều chúng ta rao giảng. Chúng ta có trách nhiệm gieo hạt Lời Chúa, còn việc trổ sinh hoa trái đức tin là của một mình Thiên Chúa. Hồng ân đức tin là tặng ân đến từ Thiên Chúa và được đón nhận cách tự do của mỗi cá nhân. Vì thế, khi bị từ khước, chúng ta được mời gọi không nản lòng thất vọng, nhưng biết phó thác những người từ chối lắng nghe chúng ta cho một mình Thiên Chúa.

Nguyện xin cho chúng ta năng đến dìm mình trong tình thân với Chúa. Xin cho cuộc sống chúng ta đủ giản đơn để phản ánh tinh thần của Chúa và cũng đủ năng động để sẵn sàng đáp trả những chỉ dẫn của Người.


Comments are closed.