Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường Niên – Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Lễ Trọng – Ngày 20/11/2022

Lời Chúa: Lc 23, 35-43

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.” Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

 


Suy niệm

VUA GIÊSU – VUA TÌNH YÊU

Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23, 43)

Mỗi một quốc gia, một vùng lãnh thổ nào muốn mở rộng đất nước hay vương quốc của mình thường thì phải phát động một cuộc chiến tranh quân sự, hoặc ít là dùng áp lực để phần đất muốn chiếm đoạt phải khuất phục, bị đồng hóa hay trở thành chư hầu phụ thuộc vào đất nước của mình. Thế nhưng Vương quốc của Đức Giê-su thì lại không dùng cách ấy, vì vương quốc của Người là vương quốc của tình yêu và Người tỏ lòng thương xót hầu đón những ai muốn vào nước của Người.

Bài Tin mừng cho chúng ta chiêm ngắm chân dung của vị Vua Tình Yêu trong một khung cảnh hết sức đặc biệt. Khác với những vị vua sống trong cung điện, lầu các xa hoa và được muôn người cung phụng. Chúa Giê-su không chọn cho mình một cuộc sống như thế, vì nếu Chúa muốn thì luôn có những người tôn Chúa lên làm vua. Nhưng Chúa lại chọn một kiểu Vua khác trong lòng con người. Vị Vua ấy không thi hành vương quyền bằng vũ khí, bằng quân đội, bằng sức mạnh của một chế độ, nhưng Người thi hành vương quyền một cách rất thần linh, bằng tình yêu chinh phục. Lý tưởng của một người lãnh đạo theo Đức Ki-tô phải là người phục vụ anh em: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9, 35). Để minh chứng cho tình yêu ấy, Đức Giê-su đã biểu lộ vương quyền của Người cách tột đỉnh trên thập giá, bị mọi người nhạo cười, chế giễu. Người đã không xuống khỏi thập giá để tiêu diệt họ, nhưng bằng cách kéo họ lên với Người. Chúa Giê-su chấp nhận đau khổ để chinh phục mọi người. Trước tiên là tên trộm lành, sau đó là viên sĩ quan ngoại giáo, rồi đến đám đông, và sau cùng là tất cả những ai tin vào Ngài. Để từ đó, Ngài biểu lộ cho nhân loại thấy, Ngài là vị Vua của tình yêu.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người Ki-tô hữu đều được tham dự vào chức năng Vương đế của Đức Ki-tô. Quả thật, Đức Ki-tô đã thi hành quyền vương đế của Người khi lôi kéo mọi người đến với mình qua cái chết và sự sống lại của Người. Đối với Ki-tô hữu, cai trị là phục vụ Đức Ki-tô. Vì Đức Ki-tô đã chiến thắng sự chết và trao cho chúng ta quyền làm chủ thân xác mình, chúng ta cũng phải hướng dẫn thân xác mình quy phục Thiên Chúa. Do đó, mỗi người phải giữ lương tâm trong sạch, sống xứng đáng sao cho thân xác chúng ta trở thành ngai nơi Thiên Chúa ngự, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Là những tín hữu, chúng ta phải khao khát cho Nước Chúa trị đến. Trước hết, Chúa phải hiển trị nơi tâm trí chúng ta, tức là chúng ta phải hết lòng suy phục và vững tin những chân lý mạc khải và giáo lý của Chúa Ki-tô. Chúa hiển trị nơi ý chí chúng ta, tức là chúng ta phải tuân giữ những lề luật và giới răn của Thiên Chúa. Chúa phải hiển trị nơi con tim chúng ta, tức là chúng ta phải khinh chê những dục vọng xác thịt và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và chỉ yêu mến một mình Người mà thôi. Thứ đến, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tham gia và mở rộng nước Chúa qua công cuộc Tông đồ. Chúng ta phải thể hiện điều ấy qua lời nói và việc làm cụ thể, rằng chúng ta khao khát cho triều đại Chúa Ki-tô thực sự hiển trị nơi mọi tâm hồn. Vì nơi nào có Chúa Giê-su Ki-tô, nơi đó là Nước Trời.

Lạy Chúa, Ngài đã mở rộng lòng thương xót bao dung mà đón nhận người trộm lành vào Nước Tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con luôn khao khát được Chúa ngự vào trong lòng, đồng thời thực thi Lời Chúa dạy để Nước Chúa được mở rộng trên trần gian. Amen.


Comments are closed.