Chúa Nhật tuần XXVI Thường Niên – Ngày 01/10/2023

Lời Chúa: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!’ Nó thưa lại rằng: ‘Con không đi’. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: ‘Thưa cha, vâng, con đi’. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

 


Suy niệm

NGHE LỜI VÀ VÂNG LỜI

” Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” (Mt 21,31)

Kính thưa cộng đoàn, trong đoạn Tin Mừng vừa nghe, Thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta cuộc nói chuyện giữa Chúa Giêsu với một nhóm thượng tế và kỳ lão. Bằng một câu chuyện đơn giản kể về người cha và hai người con, một người làm theo ý cha còn người kia thì không, Chúa Giêsu đã ám chỉ các thượng tế và kỳ lão chính là người con không làm theo ý cha, và Người đi đến khẳng định rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ được vào Nước Thiên Chúa trước các ông.

Điểm đặc biệt, chúng ta dễ nhận thấy Chúa Giêsu dùng nhiều câu khẳng định khi nói với các ông: “Tôi bảo thật các ông”; “Gioan đến với các ông, các ông không tin ngài”; “những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài, các ông cũng không hối hận mà tin ngài” (Mt 21,32). Lời lên án của Chúa Giêsu cho thấy giáo huấn của Người rất rõ ràng: vâng ý Chúa, sống công chính sẽ được vào Nước Trời, còn ai bỏ đường công chính mà theo đường gian ác phạm tội thì sẽ phải chết.

Những kỳ lão và biệt phái dù đã nghe điều Gioan rao giảng, đã thấy phép rửa của ông nhưng vẫn không hối cải, không tin vào ngài. Các ông được ví như người con thứ hai trong câu chuyện, ban đầu thưa “vâng” sẽ đi làm vườn nho cho cha, nhưng nuốt lời ngay sau đó. Trái lại, những người tội lỗi như thu thuế và gái điếm được Chúa Giêsu ví như người con thứ nhất, biết mình sai và đã sửa sai. Chúng ta cần phân biệt hai cấp độ của sự vâng lời, một là chỉ nghe xong rồi thôi, hai là nghe và vâng theo, đâu là điều đẹp lòng Thiên Chúa.

Dù cả hai người con đều thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người cha, tuy nhiên người con thứ nhất, sau khi từ chối, đã hối hận mà làm theo ý cha. Thiên Chúa cũng mong muốn nơi mỗi người chúng ta, không phải là lời vâng dạ nơi môi miệng, nhưng là sự thay đổi, một sự thay đổi dẫn đến hành động, và hành động theo ý Ngài dẫu cho chúng ta đã xúc phạm đến Ngài. Nói cách khác, Thiên Chúa trân quý tấm lòng ăn năn thống hối của những đứa con biết trở về. Chúng ta chớ vội chê trách cách xử sự của người con thứ hai trong câu chuyện, vì rất có thể chính chúng ta cũng đã hoặc đang bắt chước người con ấy mỗi khi phạm tội, mỗi khi không cảm thấy ăn năn chừa bỏ tội, mỗi khi thất hứa với Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta luôn biết trở về với Chúa, chúng ta được mời gọi hành động như người con thứ nhất, biết hối hận và sửa sai.

Lạy Chúa, Tin Mừng hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng con rằng, ngày ngày chúng con vẫn thưa vâng với Chúa, vì thế chúng con cũng phải cam kết giữ lời, đi làm vườn nho cho Chúa, thi hành mọi điều Chúa muốn chúng con làm. Amen.


Comments are closed.