Chúa Nhật tuần XXV Thường Niên – Ngày 24/9/2023

Lời Chúa: Mt 20, 1-16a

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”.

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

 


Suy niệm

ĐỪNG NGHĨ QUẤY CHO CHÚA

“Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao” (Mt 20,12).

Con người dù ở bất cứ thời đại nào, khi nói đến sự công bằng họ luôn muốn có một sự rõ ràng rạch ròi: một ổ bánh mì bẻ làm đôi phải thật đều; người đến trước phải luôn được ưu ái hơn… Câu chuyện Kinh Thánh vừa nghe được thánh sử Mátthêu thuật lại cũng phảng phất tư tưởng đòi sự công bằng. Những người làm thuê giờ thứ nhất lập luận xem ra rất thấu tình đạt lý: họ đến trước, làm lụng vất vả từ sớm tinh sương thế mà tiền công lại bằng những người vào làm khi ngày đã dần tàn. Một cách tự nhiên, hẳn chúng ta cũng thấy cách ông chủ trả công cho những người làm thuê thật vô lý và thiếu công bằng.

Vô lý ở chỗ, những người thợ đến làm từ đầu thiệt thòi tới hai chuyện: vất vả suốt ngày, trong khi những người đến sau chót chỉ làm việc có một giờ đồng hồ; họ phải làm việc dưới cơn gió nóng cháy, trong khi người đến sau lại được hưởng khí trời mát mẻ ban chiều. Đó là lý do khiến người thợ làm từ sáng đưa ra để đòi sự công bằng thỏa đáng. Thật ra những lý do này đã nằm trong thoả thuận với ông chủ ngay từ đầu rồi “Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc” (Mt 20,2). Do đó không thể nói ông chủ thiếu công bằng vì hai bên đã thỏa thuận từ ban đầu. Ở đây biểu lộ tâm trạng phân bì, ganh tỵ, không muốn cho ai hơn mình. Điều này trái ngược với cách phân xử của ông chủ. Hay nói cách khác là trái ngược với lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Những người vào làm giờ thứ nhất cảm thấy bất công vì cách trả lương của ông chủ. Hẳn đây cũng là cảm giác của chính chúng ta khi tự nhận thấy mình bị đối xử thiếu công bằng. Tuy nhiên, ở bài đọc một tiên tri Isaia đã cho chúng ta câu trả lời thỏa đáng “thật vậy, tư tưởng của Ta không phải tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải đường lối của Ta” (Is 55,8). Do đó, việc trả lương cho người đến sau cũng một quan tiền là do ý muốn của ông chủ chứ không phải do công lao của người thợ. Cũng vậy việc biểu lộ lòng nhân từ là tuỳ thuộc ý muốn của Thiên Chúa chứ không phải do công lao của con người xứng đáng. Ở đây, Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta đừng ganh tỵ với tha nhân khi thấy họ hơn mình, nhưng phải biết đón nhận ơn Chúa ban trong tinh thần khiêm tốn và tạ ơn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn dâng lời tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh vì tất cả những gì chúng con có đều là hồng ân Chúa ban. Xin cho chúng con biết quảng đại để không ganh tỵ với tha nhân khi thấy họ hơn mình, nhưng biết vui mừng vì Chúa đã không bỏ mặc con trong cảnh lầm than. Amen.


Comments are closed.