Chúa Nhật tuần XXIV Thường Niên – Ngày 17/9/2023

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Khi ấy, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.’ Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’ Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.’ Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’ Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

 


Suy niệm

THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ THA

“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18, 35)

Bài Tin Mừng theo thánh sử Mát-thêu hôm nay nằm cuối phần diễn từ về Giáo Hội. Sau khi Chúa Giêsu nói về vấn đề sửa lỗi cho nhau trong Tin Mừng Chúa Nhật trước, hôm nay Người chỉ dạy chúng ta biết thương xót và tha thứ những lỗi lầm mà người khác xúc phạm đến mình.

Khởi đi câu hỏi và lời đề nghị của Phêrô khi ông cho rằng khi bị xúc phạm, chúng ta tha đến bảy lần là đủ, Chúa Giêsu cho thấy không thể dừng lại ở đó. Tha thứ bảy lần chưa phải sự hoàn hảo mà phải là tha thứ đến tận cùng: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22). Sự tha thứ không bao giờ dễ dàng, nhưng nó lại rất đúng đắn nếu chúng ta nhìn lên Thiên Chúa là Đấng đã đi trước để tha thứ và cứu độ chúng ta. Điều này được Chúa Giêsu minh giải rõ ràng qua dụ ngôn về người đầy tớ không có tấm lòng biết yêu thương và tha thứ.

Tha thứ ở đây trước hết phải là một việc làm vô điều kiện. Thiên Chúa là vị vua trong dụ ngôn hôm nay, với lòng thương xót vô biên, đã tha thứ cho tôi tớ của Người là chính chúng ta cách vô điều kiện. Người có quyền “đòi nợ” chúng ta nhưng Người đã không dùng quyền ấy dẫu rằng chúng ta “mắc nợ” Người quá nhiều qua bao lần lỗi phạm. Tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa là điều chúng ta không bao giờ có khả năng đền trả giống như mười ngàn yến vàng trong dụ ngôn là con số quá lớn. Cho dù có bán mọi tài sản, người đầy tớ cũng không thể trả hết nợ. Cũng thế, chúng ta không bao giờ đền bù cho hết những lỗi phạm đến Thiên Chúa mà chỉ có cách duy nhất là cầu xin lòng thương xót của Người. Và Thiên Chúa đã sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cũng thế, chúng ta được mời gọi để tha thứ cho anh em mình như đã được Thiên Chúa thứ tha.

Thế nhưng chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng tha thứ những lầm lỗi mà anh em đã phạm đến chúng ta không? Chúng ta đã biết hậu quả của việc tên đầy tớ được nhà vua tha lại không tha nợ cho kẻ mắc nợ mình. Hai khoản nợ quá sức chênh lệch nhưng có khi nào chúng ta không nhận ra chăng? Chúng ta đã đón nhận lòng thương xót vô biên từ Thiên Chúa thì đồng thời chúng ta cũng hãy biết tỏ ra chút xót thương mà tha thứ anh em mình. Hằng ngày, chúng ta vẫn đọc lời Kinh Lạy Cha: “Xin Cha… tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Vị vua trong dụ ngôn hôm nay rất buồn. Ông đã bắt tên đầy tớ phải trả hết nợ vì hắn không biết thương xót. Chính Thiên Chúa đã đi bước trước để tha thứ tội lỗi chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không xứng đáng nhận ơn tha thứ nếu chúng ta lại để sự thù hận ngự trị trong tâm hồn mình. Thiên Chúa luôn thứ tha cho chúng ta, nhưng để được như vậy, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho nhau.

Xin Chúa cho chúng con biết sống quảng đại, bao dung và tha thứ lỗi lầm những người xúc phạm đến chúng con, để đến lượt mình, chúng con đáng lãnh nhận lòng thương xót là ơn tha thứ đến từ Thiên Chúa.


Comments are closed.