Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên – Ngày 16/10/2022

Lời Chúa: Lc 18,1-8

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

 


Suy niệm

KIÊN TRÌ TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?”(Lc 18,7).

Trong giao tiếp thường ngày của người Việt Nam, người ta thường hay sử dụng những câu ca dao tục ngữ như: “Lửa thử vàng gian nan thử sức” hay “Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo” để nói về tính kiên trì và nhẫn nại trong mọi công việc. Tương tự như thế, yếu tố kiên trì luôn là chìa khóa then chốt để giúp người Kitô hữu vượt qua được những trở ngại trong đời sống cầu nguyện. Khi con người không bị chi phối bởi bất kỳ rào cản nào, họ sẽ cảm nhận được tình yêu và sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tính kiên trì trong đời sống cầu nguyện là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy bảo chúng ta.

Đoạn Tin Mừng thuật lại dụ ngôn về một tên quan tòa bất lương chấp nhận xử án cho bà góa. Ông không bị ràng buộc bởi bất kì áp lực hay thế lực nào từ bên ngoài, ngay cả chính Thiên Chúa. Thế nhưng, ông bị khuất phục bởi hành động đầy tính kiên trì không nản lòng của bà goá. Chúa Giêsu không có ý so sánh vị thẩm phán bất lương với Thiên Chúa, nhưng Người chỉ muốn mượn hình ảnh của tên quan tòa để nhấn mạnh rằng: một tên quan toà bất nhân như thế mà còn phải nhượng bộ trước lòng nhận nại của bà góa, thì huống chi Thiên Chúa giàu lòng thương xót không lẽ làm ngơ trước lời kêu xin tha thiết của con người hay sao. Chắc chắn một điều, Người sẽ luôn đoái đến lời khẩn nguyện của những kẻ Người tuyển chọn, khi đến thời điểm thích hợp theo cách thức riêng của Người.

Chúa Giêsu muốn chúng ta phải kiên trì cầu nguyện như ông Môsê quì giang tay suốt cả ngày để cầu xin cho quân Israel thắng trận, hay như bà goá đã kiên trì xin ông quan toà bất lương để minh oan cho bà. Mỗi người chúng ta cũng phải kiên trì cầu nguyện, cả những lúc xem ra Chúa im lặng không đáp ứng các yêu cầu chính đáng của chúng ta với lòng tín thác cậy trông vào quyền năng và tình thương cùa Người. Khi cầu nguyện, chúng ta tin rằng Chúa sẽ đáp lời cầu xin của chúng ta. Một cách nào đó, Người không ban lập tức theo ý riêng của chúng ta, mà ban vào thời gian và cách thức nào có lợi nhất cho chúng ta. Thời gian Chúa nhậm lời có thể kéo dài lâu hơn chúng ta nghĩ và cách Người ban ơn cũng có thể khác với ước nguyện của chúng ta, nhưng bao giờ cũng thích hợp nhất và hữu hiệu nhất cho hạnh phúc của chúng ta. Và Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta như lời Thánh Phaolô nói: “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rm 8,26-27). Hơn nữa, cầu nguyện không phải là xin ơn như những gì chúng ta muốn và mong muốn Chúa thực hiện như điều chúng ta mong đợi. Nhưng cầu nguyện là cuộc đối thoại thân tình giữa một người Cha giàu tình thương và người con. Chúa mong chờ chúng ta dâng lên Người lời thân thưa tận đáy sâu thẳm của cõi lòng, và chính chúng ta cũng khao khát nhận ra tiếng Chúa vọng lại trong tâm trí của chúng ta.

Xin cho mỗi người chúng con luôn đặt niềm tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chúng con tin Chúa đủ mà kiên trì trong cầu nguyện. Nhờ đó, chúng con nhận ra rằng chỉ có Chúa là nơi tựa nương duy nhất của cuộc đời, mà hết lòng vững tâm cậy dựa vào ơn Chúa và tình thương của Chúa với một tấm lòng khiêm nhượng chân thành. Amen.


Comments are closed.