Chúa Nhật Tuần IX Mùa Thường Niên Năm B – Ngày 30-05-2021 – Lễ Chúa Ba Ngôi

Lời Chúa: Mt 28,16-20

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. 

 


Suy niệm

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI – ĐIỀU ĐỂ TIN, KHÔNG PHẢI ĐỂ HIỂU

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19).

Theo lý trí và logic thông thường, nếu cứ lấy 1+1+1 sẽ được kết quả là 3. Học sinh nào mà làm sai phép tính này chắc chắn sẽ không qua được lớp một. Thế nhưng có hàng tỉ người trên thế giới lại tin vào một chân lý cho ra kết quả không giống ở trên. Chân lý đó là có Một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi nhưng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất, chứ không phải có Ba Chúa. Khó hiểu phải không? Nhưng hãy tin vì đó là điều được chính Chúa Giêusu mạc khải và được Giáo Hội Công Giáo tuyên tín trong hàng ngàn năm qua.

Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm quan trọng, vĩ đại nhất của đạo Công giáo: một mầu nhiệm thuộc đời sống nội tại thâm sâu của Thiên Chúa mà con người không có quyền cũng như không có khả năng đạt tới và được mạc khải qua Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Ngôi Hai xuống thế làm người. Trong nhiệm cục cứu độ, mỗi Ngôi có nhiệm vụ riêng biệt: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa. Nói như vậy là để chúng ta dễ hiểu về vai trò của Ba Ngôi, nhưng lại dễ gây ra hiểu nhầm rằng Chúa Cha tạo dựng xong thì để mặc nhân loại cho Chúa Con cứu chuộc, cứu chuộc xong thì Chúa Con về trời rồi giao hẳn cho Chúa Thánh Thần làm việc. Quả thực không phải Ba Ngôi phân nhiệm và tách biệt như thế. Ba Ngôi luôn là một Thiên Chúa duy nhất và hoạt động cùng nhau trong suốt nhiệm cục cứu độ và Ba Ngôi cũng hoạt động qua lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19).

Giáo hội hiện hữu là để loan báo Tin Mừng. Đây vừa là sứ vụ của Giáo Hội, là căn tính và cũng là lý do để Giáo Hội tồn tại. Ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, cùng với chức năng tư tế và vương đế, tất cả mọi Kitô hữu đều mang trong mình sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Sứ mạng này gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi bởi vì Chúa Cha muốn cho mọi người được ơn cứu độ qua việc tin vào Chúa Con dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; hơn nữa công thức Rửa Tội là công thức mang tính Ba Ngôi: “Tên thánh, Tôi rửa (ôbace) Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là điều để chúng ta tin và được cứu độ chứ không phải là điều để chúng ta hiểu thấu. Bởi lẽ lý trí của chúng ta không đủ sức để hiểu và nếu ta hiểu thì đó không còn là Thiên Chúa nữa vì “Đạo khả đạo, phi thường Đạo”. Xin Cho mọi Kitô hữu chúng ta có được một đời sống tương quan mật thiết với Ba Ngôi Thiên Chúa, được tham dự vào sự sống thần linh của Ba Ngôi, để đức tin của chúng ta thêm mạnh mẽ, nhờ đó mà chúng ta dám can đảm dấn thân loan báo Tin Mừng cho những anh chị em đang trên đường tìm kiếm chân lý.


Comments are closed.