Chúa Nhật Tuần 2 Mùa Vọng Năm A – Ngày 08/12/2019

Lời Chúa: Mt 3,1-12

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”.

 


Suy niệm

SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC ĐỔI MỚI

“Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối” (Mt 3,8)

Khi nghe tin một vị khách quý đến thăm nhà, chắc chắn chúng ta sẽ có những sự chuẩn bị cần thiết như: dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa, trang phục, nước uống… để cuộc gặp gỡ được diễn ra tốt đẹp. Trong bầu khí của mùa Vọng, người Kitô hữu được mời gọi sống niềm trông đợi cuộc viếng thăm của Con Thiên Chúa. Sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc viếng thăm này là dốc lòng sám hối để chuẩn bị một tâm hồn xứng đáng.

Bài Tin mừng hôm nay khởi đầu bằng hình ảnh ông Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, xuất hiện trong hoang địa với lời kêu gọi: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến” (Mt 3,2). Ông là người đã được tiên tri Isaia nói đến trong Thánh Kinh (x. Is 40,3). Phong thái của ông mang dáng dấp của tiên tri Elia (x. 2V 1,8), là người được báo rằng sẽ đến trước Đấng Mêssia (x. Mc 9,13). Ông đến để chỉnh đốn mọi sự bằng cách kêu gọi người ta ăn năn sám hối (x. Mt 17, 11). Sám hối chính là thay đổi hoàn toàn con người, từ nội tâm đến cách sống để quay về với Thiên Chúa. Sám hối là từ bỏ tội lỗi để để tin vào Thiên Chúa. Lời mời gọi mạnh mẽ và dứt khoát của ông Gioan đã đánh động và thôi thúc nhiều người đến thú tội và chịu phép rửa (x. Mt 3,6). Ông còn cho thấy, một sự sám hối trọn vẹn không chỉ là việc thú tội và chịu phép rửa nhưng còn phải được minh chứng bằng một đời sống được biến đổi: sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối (x. Mt 3,8). Đây còn là điều kiện để người sám hối được đón nhận phép rửa trong Thánh Thần và lửa khi Đấng Mêssia là Đức Kitô ngự đến (x. Mt 3,11).

Là những Kitô hữu, chúng ta được lãnh phép rửa trong Thánh Thần để nên thụ tạo mới trong Chúa Kitô. Thế nhưng phận người yếu đuối khiến chúng ta ngày càng xa Chúa khi phạm tội. Do đó, chúng ta cần ý thức rằng phép rửa tội chưa phải là điều kiện duy nhất để chúng ta được cứu thoát, nhưng đó là khởi điểm cho một đời sống được dấn bước trong Thánh Thần. Vì thế, chúng ta cần phải liên lỉ sám hối mà quay lại với tình thương của Thiên Chúa qua bí tích Hòa giải. Nhờ siêng năng đến với bí tích Hòa giải, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và được lãnh nhận hồng ân sức mạnh của Thánh Thần. Nhờ đó, tình yêu của Thiên Chúa sẽ tẩy rửa tâm hồn ta sạch mọi tội lỗi, ban thêm sức mạnh giúp chúng ta vững bước vào đời sống mới trong Chúa Kitô và trổ sinh những hoa trái của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ (x. Gl 5,22) trong đời sống.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con bí tích Hòa giải để chúng con được trở lại với tình yêu và được giao hòa với Thiên Chúa Cha. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra hồng ân cao quý đó và siêng năng lãnh nhận, để tình yêu Chúa biến đổi con người yếu đuối của chúng con nên thụ tạo mới, và được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong ngày Chúa ngự đến. Amen.


Comments are closed.