Chúa Nhật Tuần 12 Thường Niên – Ngày 21/06/2020

Lời Chúa: Mt 10,26-33

“Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”.

 


Suy niệm

ĐỪNG SỢ

“Anh em đừng sợ” (Mt 10,26).

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nói với chúng ta đừng sợ trước những bách hại, những gian nan mà thế gian đem đến cho người môn đệ khi thi hành sứ vụ của mình. Đừng sợ vì “không có gì che giấu mà sẽ không bị tỏ lộ” nên hãy dám nói ra sự thật, đồng thời hãy phó thác tin tưởng hoàn toàn vào Chúa vì “anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ”, và hãy nghĩ đến ngày chung thẩm, ngày mà “Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy”.

Người môn đệ phải nói ra những điều Đức Giêsu đã thổ lộ, nói công khai và không sợ hãi, vì sự hiện diện và tác động của Chúa luôn ở nơi môi miệng người rao giảng Tin Mừng cứu độ, với sức mạnh đến từ Thiên Chúa, không phàm nhân nào có thể ngăn cản được. Những khó khăn, chống đối sẽ có đấy, thế nhưng sự quan phòng của Cha trên trời thật lớn lao, ngay cả đến chim sẻ bé nhỏ ngoài kia, Chúa cũng chẳng cho con nào rơi xuống đất ngoài ý của Người, huống hồ là người của Chúa. Thế nên, nỗi sợ hãy nhường chỗ cho lòng tin tưởng. Hơn nữa, trong niềm tin, ta biết có ngày phán xét. Và ngày đó chính là viễn cảnh khơi nên sức mạnh cho người môn đệ. Ta sợ gì “kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn”. Và ta biết rằng vào ngày chung thẩm, Chúa sẽ bào chữa cho những ai khi còn ở dương trần đã làm chứng cho Ngài.

Có một phương thế giúp ta không còn sợ hãi trước sức mạnh của thế gian, đó là sự nhớ lại. Như năm xưa tiên tri Giêrêmia đã nhớ lại những Lời Thiên Chúa hứa khi Ngài kêu gọi ông làm tiên tri, và đó là nguồn sức mạnh giúp ông vượt thắng nỗi sợ hãi và chán chường khiến ông muốn bỏ cuộc. Quả thật, nếu chúng ta nhìn vào thế giới, và nhớ rằng đó là kì công của Thiên Chúa; nhìn vào lịch sử của dân tộc Israel, của Giáo Hội, và nhớ rằng nó vẫn tồn tại sau biết bao biến cố thăng trầm; nhìn vào chính cuộc đời của mỗi người, và nhớ rằng Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng ta bao giờ, chúng ta sẽ cảm thấy không còn sợ nữa. Ngược lại, chúng ta sẽ bị đè bẹp, bị đánh gục khi chúng ta quên mất Thiên Chúa đang ở cùng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ những kì công mà Chúa đã thực hiện, luôn nhớ đến tình yêu vô bờ bến mà Chúa đã dành cho chúng con, để chúng con can đảm làm chứng cho Tin Mừng, mạnh dạn ra đi đến với tha nhân, cho dù có biết bao chông gai và bắt bớ trên đường đi, chúng con vẫn an lòng không sợ hãi, vì chúng con biết rằng có Chúa đi cùng chúng con.


Comments are closed.