CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – Ngày 23/01/2022

Lời Chúa: Lc 1,1-4; 4,,14-21

Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

Khi ấy, Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU – ĐẤNG GIẢI THOÁT

“Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21).

Qua bài Tin mừng hôm nay, Thánh Luca tường thuật lại sự kiện Đức Giêsu trở về Nazareth. Tại đây, trong ngày bối cảnh trang nghiêm ở hội đường vào ngày Sabát, Đức Giêsu công bố chương trình hoạt động của Người: với tư cách là đấng Messia, được xức dầu Thánh Thần, Người được Chúa Cha sai đi loan báo Tin Mừng giải thoát cho những người nghèo khó, người tội lỗi, người bị tù đày, người mù, người bị áp bức. Điều này có nghĩa là Đức Giêsu làm ứng nghiệm điều mà Đức Chúa đã hứa từ xưa qua lời của ngôn sứ Isaia.

Ngay từ đầu, Đức Giêsu liên kết sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Người với Kinh Thánh. Người khẳng định mạnh mẽ rằng, Thiên Chúa hoàn tất các lời Người đã hứa trong cựu ước. Quả vậy, Đức Giêsu là Đấng được Thiên Chúa sai đến, và Người cũng chính là Đấng mà các tiên tri tiên báo xưa kia. Nhìn vào lịch sử Israel, Isaia đã loan báo về Đấng thiên sai an ủi dân. Ông cho thấy vị Thiên sai ấy chính là Đấng khai mở một thời đại mới, một thời đại mà người nghèo được nghe Tin Mừng, kẻ giam cầm được tha thứ, và người mù được xem thấy. Và thực sự, dân chúng đã mong chờ một Đấng có thể mang lại ơn cứu độ cho họ.… “Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà các ngươi vừa nghe” (Lc 4, 21), lời công bố này thật rõ ràng, và thật đúng so với lời tuyên sấm của Isaia. Đức Giêsu đã “chính thức” đáp lại sự chờ đợi của dân Israel. Bởi Người nhớ lại những cơ cực, những đau khổ của dân, và đồng thời Người khai mở thời kỳ ân sủng của Thiên Chúa, để cho những ai tin tưởng vào Người, sẽ được cứu độ, nhất là những người nghèo, những người đói khát, những người bị hành hạ, những người đau ốm, tuyệt vọng và những kẻ thất thế phải gánh chịu số phận gian khổ. Thiên Chúa không hất hủi họ. Thiên Chúa ở về phía họ và chiếu cố đến họ.

Ngày nay, khi đề cao chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa hưởng thụ, chúng ta nhận thấy con người dễ sống cho mình mà quên đi người khác. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tiếp nối sứ mạng mang Tin Mừng đến mọi người. Theo đó, chúng ta được kêu mời đến với anh chị em đau khổ để loan báo Tin Mừng giải thoát cho họ. Cho dẫu chúng ta chưa có điều kiện làm những việc lớn, nhưng những công việc nhỏ như mỉm cười, thông cảm, tha thứ…hẳn rằng ai cũng làm được. Và đó chính là cách thức đơn giản nhất, nhưng hiệu quả nhất để mọi người đón nhận niềm vui và sự bình an.

Chúa là Đấng giải thoát chúng ta. Người là Thiên Chúa đã đến và băng bó những vết thương tâm hồn những người sầu khổ. Xin cho chúng ta luôn biết ra khỏi chính mình để đến với anh chị em, xin đừng để lòng chúng ta ra vô cảm, nhưng biết chạnh lòng và xót thương những người cần chúng ta hơn. Amen.


Comments are closed.