Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C– Ngày 12/12/2021

Lời Chúa: Lc 3, 10-18

Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng : “Vậy chúng tôi phải làm gì”. Ông trả lời : “Ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng : “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì”. Gioan đáp : “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi : “Còn chúng tôi, chúng tối phải làm gì”. Ông đáp : “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”. Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng : “Có phải chính ông là Đức Kitô chăng”. Gio-an trả lời cho mọi người rằng : “Tôi thì lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người. Chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kh o, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”. Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

 


Suy niệm

SỐNG NIỀM TIN VÀO CHÚA GẦN ĐẾN

“Tôi thì lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người” (Lc 3, 16)

Chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai vào ngày Quang Lâm. Nếu người ta biết sống trong niềm tin vào Chúa gần đến thì ý hướng sống ấy sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chính họ và cho tha nhân. Lời Chúa của Chúa Nhật III Mùa Vọng sẽ cho chúng ta thấy điều đó.

Khi suy gẫm ba bài đọc hôm nay, chúng ta thấy niềm tin vào Chúa gần đến đã chi phối mạnh mẽ lối sống và cách ứng xử của các tôi tớ Chúa là: ngôn sứ Sôphônia, thánh Phaolô, và Gioan Tẩy Giả. Ngôn sứ Sôphônia can đảm thi hành sứ vụ Chúa trao là đi cảnh tỉnh dân Israel, bất chấp nguy hiểm đến từ đồng bào và đế quốc Átsua. Còn Gioan Tẩy Giả, ông dứt khoát sống thanh thoát, đơn sơ, khó nghèo và chính trực. Về phần thánh Phaolô, ngài tỏ ra trung kiên, can đảm, dốc toàn bộ năng lực để phục vụ cho Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người. Tóm lại, đời sống của các ngài đã được biến đổi trở nên con người mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Đời sống được biến đổi của các ngài đã mang lại nhiều lợi ích cho nhiều người. Cụ thể, trong bài đọc I, ngôn sứ Sôphônia đã kêu gọi dân Israel đừng sợ thế lực nước ngoài, nhưng hãy tin tưởng Chúa sẽ đến cứu họ, hãy hoán cải và canh tân đời sống. Trong bài đọc II, mặc dù đang bị cầm tù, thánh Phaolô vẫn khuyên đã các tín hữu Philipphê đừng lo lắng gì hết, nhưng hãy vui luôn trong Chúa, hãy làm sáng tỏ đức ôn hoà trước mặt mọi người, hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Trong bài Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả đã hướng dẫn dân chúng cách sống đậm chất Tin Mừng như: ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn cũng hãy làm như vậy; người thu thuế đừng đòi hỏi gì quá mức ấn định cho mình; người quân nhân đừng ức hiếp ai, và hãy bằng lòng với số lương của mình. Tóm lại, sự uy tín và sự mầu nhiệm nơi con người của các ngài, không ít thì nhiều, ảnh hưởng đến đức tin của nhiều người.

Ngày xưa, niềm tin vào Chúa sẽ đến đã chi phối mạnh mẽ lối sống và cách ứng xử của các ngài như thế nào, thì ngày nay, niềm tin ấy cũng sẽ chi phối mạnh mẽ lối sống và cách ứng xử của chúng ta như vậy. Vì thế, chúng ta cần phải làm sao khơi dậy niềm tin ấy trở nên sống động, và duy trì niềm tin sống động ấy. Có thế, đời sống của chúng ta sẽ được biến đổi, hầu mang lại nhiều lợi ích cho chính bản thân và cho tha nhân. Niềm tin vào Chúa sẽ đến khởi đi từ tận gốc rễ là đức tin. Đức tin là ơn Chúa ban, nhưng vẫn cần đến sự đáp trả của từng người. Ai càng nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, thì đức tin của người ấy sẽ càng trưởng thành. Chúng ta có thể cộng tác với ơn Chúa bằng cách từng ngày nỗ lực làm sâu sắc hơn việc tham dự của chúng ta vào các cử hành phụng vụ, và các giờ đạo đức khác.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sống niềm tin vào Chúa sẽ đến qua việc tham dự cách tích cực vào các cử hành phụng vụ, và các giờ đạo đức khác, để đời sống của chúng ta được biến đổi, hầu đem lại lợi ích cho chính chúng ta và cho tha nhân.


Comments are closed.