Chúa Nhật 6 Thường Niên A – Ngày 16/02/2020

Lời Chúa: Mt 5,17-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là ‘khùng’, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: ‘Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!’ Các con đã nghe nói với người xưa rằng: ‘Chớ ngoại tình’. Còn Ta, Ta bảo các con: ‘Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục’. Cũng có lời dạy rằng: ‘Ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình’. Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: ‘Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa’. Còn Ta, Ta bảo các con: ‘Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra'”.

 


Suy niệm

ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU

“Thầy bảo cho anh em biết: Nếu anh em không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì anh em chẳng được vào Nước Trời đâu”(Mt 5,20)

Cổ nhân có câu: Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Luật lệ được đặt ra nhằm duy trì trật tự trong xã hội và phát triển con người. Luật Chúa được ban cho con người cũng nhằm giúp con người hướng đến một đời sống mới tốt đẹp hơn với Thiên Chúa và tha nhân. Đó là nội dung của Tin Mừng Chúa Nhật thứ VI thường Niên năm A.

Đối với người Do thái: Ai giữ đúng luật Môisê là công chính. Điển hình là những luật sĩ và biệt phái. Họ vẫn được xem là những người đạo đức thánh thiện, vì họ giữ luật nghiêm ngặt nhất so với những thành phần còn lại trong dân. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Chúa Giêsu bảo các môn đệ của mình rằng: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì anh em chẳng được vào Nước Trời đâu”. Lời đó có nghĩa gì? Nghĩa là tự bản chất việc giữ Lề luật không có nghĩa gì cả. Nó không phải là điều kiện để vào Nước trời như các luật sĩ và biệt phái lầm tưởng. Điều mà Chúa Giêsu muốn kiện toàn đối với lề luật chính là cái hồn bên trong của việc giữ lề luật, đó chính là: Tình yêu.

Chúa Giêsu đã đưa ra một loạt những ví dụ để cho các môn đệ cũng như chúng ta hiểu rằng: Tình yêu chính là đôi cánh kỳ diệu đưa con người bay cao hơn, đến gần với Chúa và tha nhân hơn. Đồng thời, nó cũng làm cho việc giữ luật trở nên nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn. Công dân của Nước trời là những người sống theo luật yêu thương chứ không phải một mớ lề luật vô cảm của máy móc. Thánh Phaolô đã khẳng định: “Yêu thương là chu toàn Lề luật”(Rm 13,10). Ngài nói: “Thật vậy, người Do-thái chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được bên ngoài, phép cắt bì chính hiệu không phải là căn cứ vào cái thấy được… nơi thân xác. Nhưng người Do-thái chính hiệu là người Do-thái tận đáy lòng, phép cắt bì chính hiệu là phép cắt bì trong tâm hồn, theo tinh thần của Lề Luật chứ không phải theo chữ viết của Lề Luật. Người như thế được Thiên Chúa chứ không phải người phàm khen ngợi.”(Rm 2,28-29).

Là Kitô hữu, chúng ta đã giữ luật Chúa theo tinh thần nào? Vì sợ hay vì yêu mến? Nếu việc giữ luật Chúa đối với chúng ta còn là một gánh nặng, điều đó có nghĩa là đôi cánh tình yêu của chúng ta còn quá nhỏ bé, chưa đủ cứng cáp và trưởng thành để có thể nâng chúng ta thoát khỏi sự nặng nề của tội lỗi.

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng:“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Và chính thánh Gioan Tông đồ đã cảm nghiệm điều này khi viết rằng:“Anh em biết: Đức Giê-su đã xuất hiện để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi. Phàm ai ở lại trong Người thì không phạm tội”(1 Ga 3,5-6). Xin cho chúng con tìm được sức mạnh qua việc ở lại trong tình yêu với Chúa Giêsu, để tình yêu ấy trở thành đôi cánh phượng hoàng đưa mỗi người bay cao hơn trên đường nên thánh.


Comments are closed.