Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A – Ngày 14/05/2017

Lời Chúa: Ga 14, 1–12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “†Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê?‡ Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha’? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

 


Suy niệm

SỐNG ĐỨC TIN VỮNG VÀNG

“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14, 1).

Ai trong chúng ta có một người bạn đến bảo với chúng ta rằng, “hãy tin tôi”, mà nếu người ấy là người không thể tin tưởng được, thì liệu bạn có thể tin vào người ấy được không? Bởi vì chính cuộc sống của anh ta đã nói lên sự tin cậy cho người khác nếu anh ta là một người như thế. Bằng không thì cuộc sống của anh ta thế nào thì người khác sẽ tin anh ta như thế ấy.

Trình thuật Tin mừng theo Thánh Gioan nói về cuộc trò chuyện giữa Chúa Giê su và các môn đệ. Trong cuộc trò chuyện, Chúa Giê su nói: “Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và hãy tin vào Thầy” (Ga 14, 1). Các môn đệ tin vào Chúa Giêsu, bởi vì các ông đã tiếp xúc và sống với Người, và đồng thời các ông đã chứng kiến những điều kỳ diệu Chúa đã làm. Mặc dù vậy, các môn đệ vẫn còn ưu phiền và xao xuyến trong lòng, vì các ông không thể hiểu nổi những việc Chúa làm. Thế nên Chúa Giêsu mới nói: “Thầy ở với anh em bấy lâu mà anh em chưa biết Thầy sao?”.

Cuộc sống của chúng ta trong thế giới hiện đại hôm nay dường như không thể hiểu nổi vè những việc chúng ta làm. Chúng ta là những người Kitô hữu, nghĩa là người thuộc về Chúa Kitô, người có Chúa Kitô trong mình. Vì thế, khi có Chúa Kitô và thuộc về Chúa Kitô chúng phải sống và làm như Ngài đã sống và đã làm. Chúng ta không thể hiểu được những việc chúng ta làm, sở dĩ vì chúng ta đã làm những điều khác với những gì mà chúng ta biết về Chúa!

Chúng ta là Kitô hữu, chớ gì chúng ta biết sống và thực hiện như Chúa Kitô thực hiện nơi chúng ta điều ngài đã sống và đã làm. Chúng ta tin chắc rằng Ngài luôn ở bên chúng ta, vì Ngài đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Xin Chúa giúp sức và ban ơn cho cuộc sống chúng ta, để nơi trần thế này chúng ta biết tuyên xưng tình thương bao la của Thiên Chúa.


Comments are closed.