Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A – Ngày 03/05/2020

Lời Chúa: Ga 10,1-10

“Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: ‘Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ’.

Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: ‘Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào’”.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU KITÔ, CÁNH CỬA ƠN CỨU RỖI

“Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân” (Ga 1,9).

Cánh cửa là lối vào của không gian và của cuộc sống. Có những cánh cửa đưa đến hạnh phúc, vinh quang và an nhàn, nhưng cũng có những cánh cửa đưa đến thất vọng và cái chết. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết một cánh cửa mới, cánh cửa đưa ta đến ơn cứu rỗi và hạnh phúc. Đó là cánh cửa Giêsu.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tự ví mình là cửa chuồng chiên, một nơi duy nhất để cho đoàn chiên tiến vào chỗ an toàn để nghỉ ngơi. Qua đó, một lần nữa Đức Giêsu khẳng định chính Ngài, chứ không một ai khác là trung gian và nguồn ơn cứu rỗi cho muôn người. Nơi cánh cửa Giêsu, chúng ta sẽ khám phá lại lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, Đấng đón nhận tất cả mọi người và đích thân đến gặp từng người. Chính Thiên Chúa đi tìm chúng ta! Và đến gặp chúng ta! Bởi nơi Đức Giêsu, chúng ta không chỉ cảm nghiệm mà còn nhận thấy một giáo lý của tình yêu và lòng thương xót. Vì thương xót, nên Ngài biết rõ nhu cầu của từng người khi họ đến với Ngài. Ngài dang rộng vòng tay đón họ trở về trong tình thương, cho dầu họ đã lưu lạc nhiều năm. Tình thương đó đã thúc đẩy Người dâng hiến chính mình làm của lễ sống động dâng lên Chúa Cha, và trở nên của ăn nuôi sống đoàn chiên. Do đó ai tin và đi qua cánh cửa Giêsu sẽ được ơn cứu độ, bởi chính Ngài nói: “Ta đến là để cho chúng được sống và được sống dồi dào” (Ga, 10,10).

Mỗi người Kitô hữu chúng ta, qua Bí tích Rửa tội, được bước qua cánh cửa Giêsu để gia nhập vào đoàn chiên của Chúa. Nhờ đó, chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Mình Máu Thánh Ngài. Và từ kinh nghiệm ở trong cánh cửa Giêsu, chúng ta được mời gọi trở nên những chứng nhân của tình thương và lòng thương xót Chúa đến cho mọi người trong thời đại hôm nay. Để họ cũng tìm đến cánh cửa Giêsu, để vào và cảm nhận tình thương dành cho tất cả mọi người. Không phân biệt họ là người Công giáo hay ngoài Công giáo, là người miền xuôi hay miền ngược. Tất cả đều có quyền được thừa hưởng tình thương của Cha trên trời. Để thực hiện điều này, chúng ta có thể gặp những khó khăn, thử thách, nhưng chính những điều này mời gọi chúng ta trở nên giống Đức Kitô: “Đức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho chúng ta một gương mẫu, để chúng ta theo vết chân Người” (1Pr 2,21).

Hôm nay cũng là ngày mà Giáo hội cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp sức cho chúng ta sống đúng ơn gọi là người Kitô hữu trong thời đại hôm nay, bởi chúng ta đã và đang được lãnh nhận tình thương nhờ việc bước vào trong cánh cửa Giêsu. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban ơn cho những người đang sống đời dâng hiến luôn sống xứng đáng với ơn gọi cao quý là trở nên những “ cánh cửa khác”, tức là hiện thân của lòng thương xót Chúa trong thời đại hôm nay.

Lạy Chúa, trong ngày mà Giáo hội cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với ơn gọi là người Kitô hữu trong thời đại hôm nay, bởi chúng con đã và đang được lãnh nhận tình thương nhờ việc bước vào trong cánh cửa lòng thương xót của Ngài. Đồng thời, xin Chúa cũng ban ơn cho những người đang sống đời dâng hiến, để họ luôn sống xứng đáng với ơn gọi cao quý là trở nên những “cánh cửa khác”, tức là hiện thân của lòng thương xót Chúa trong thời đại hôm nay. Amen.


Comments are closed.