Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm B – Ngày 25/11/2018 – Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Lời Chúa: Ga 18,33b-37

Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?” Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”. Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?” Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”.

 


Suy niệm

VƯƠNG QUỐC CỦA SỰ THẬT VÀ TÌNH YÊU

“Philatô hỏi : Vậy ông là vua sao ? Đức Giêsu đáp : Chính Ngài nói rằng Tôi là Vua” (Ga 18,37).

Nhân loại không ngớt khao khát về một thế giới hoàn hảo, nơi đó không còn chiến tranh, không còn hận thù. Trong khi nhiều người cho rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền, thì đời sống của người Kitô hữu minh chứng rằng đó là một vương quốc có thật. Đó là vương quốc của sự thật và tình yêu.

Trong bầu khí của ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, truyền thống Giáo Hội cử hành Thánh Lễ suy tôn Chúa Kitô – Đấng là vua vũ trụ. Qua đó, Giáo Hội muốn nhắc nhở mỗi người Kitô hữu ý thức rằng chúng ta là những công dân của Nước Trời. Chúa Giêsu là vua nghĩa là vị lãnh đạo của chúng ta. Điều này hàm chứa hai ý nghĩa. Thứ nhất, chúng ta phải suy phục Thiên Chúa vì chỉ nơi Ngài mới có tình yêu đích thực như Thánh Gioan nói “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Thứ hai, chúng ta phải sống theo lối sống của Ngài để đạt được tình yêu đó, vì Chúa Giêsu dạy: “Thầy là đường là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).

Nhìn lại lịch sử, hai cuộc chiến tranh thế giới làm chết hàng chục triệu sinh mạng con người. Vào ngày 11.12.1925, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập Lễ Chúa Kitô Vua, mục đích là để cầu nguyện cho hòa bình các nước và kêu mời mọi người hãy suy phục vương quyền Chúa Kitô và xây dựng vương quốc của Ngài. Bởi lẽ, chỉ có tình yêu mới đem lại hòa bình cho thế giới, và chỉ có tình yêu đích thực mới dẫn tới sự tự nguyện phục vụ. Vì thế, lối sống của người Kitô hữu phải là lối sống của tình yêu như Chúa Giêsu đã dạy: “Con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ hiến mạng sống cho nhiều người” (Mc.10,45). Hơn nữa, Vương quốc của Vua Giêsu là vương quốc của Sự thật : “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga.18,37), vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta và đem lại tình yêu đích thực cho mọi người (x. Ga 8,32).

Mỗi người Kitô hữu nhìn lại mình và nhận thấy việc yêu mình, yêu thân nhân bạn bè thì dễ dàng; yêu người xa lạ, yêu kẻ thù, quả thật là khó. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh từ tình yêu của Đức Kitô, người Kitô hữu chấp nhận phục vụ cách vô vị lợi, thậm chí phải chịu thiệt thân, chịu tốn kém, chịu mất thời gian. Đó mới là tình yêu chân thật có sức mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Kitô vua vũ trụ, xin dùng quyền năng của Chúa giải thoát nhân loại khỏi nô lệ của tội lỗi, khỏi những thói ghen tương ích kỷ, khỏi những tranh chấp và hận thù. Xin Chúa cho con biết suy phục Ngài là cùng đích đời con. Xin Chúa hướng dẫn lòng trí con luôn đi trong huấn lệnh của Chúa hầu mai này cũng được hưởng phúc Nước Trời. Amen.


Comments are closed.