Chúa Nhật 34 Thường Niên C – Ngày 24/11/2019

Lời Chúa: Lc 23,35-43

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: “Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn”. Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi”. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: “Người Này Là Vua Dân Do Thái”. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa”. Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: “Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?” Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Chúa Giêsu đáp: “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”.

 


Suy niệm

HAI TIẾNG NÓI – HAI SỐ PHẬN

“Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23,43).

Lễ Chúa Kitô Vua đã được Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết định vào năm 1925 trong Thông điệp “Quas Primas” để khẳng định quyền tối thượng của Đức Giêsu trên hoàn vũ. Trong thông điệp này, Đức Giáo Hoàng đã đặc biệt tố cáo chủ nghĩa thế tục làm phương hại tận căn vương quyền của Đức Kitô. Chủ nghĩa thế tục này đã được diễn tả phần nào trong đoạn Tin Mừng theo thánh Luca mà chúng ta sẽ suy niệm trong Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ này.

Đoạn Tin Mừng diễn tả những giây phút khó khăn nhất của Đức Giêsu trong cuộc thương khó. Sau tất cả những cực hình đau đớn, giờ đây trên thập giá, hơi thở dần tàn, Ngài phải nhận liên tiếp những lời cười nhạo của các vị thủ lãnh Do Thái, những lời chế giễu của lính tráng, và ngay cả một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa” (Lc 23,39). Đó là tiếng nói của người thiếu vắng niềm tin vào Thiên Chúa thường làm. Thế nhưng, ở đây có một tiếng nói khác đầy khiêm tốn đối lại với tất cả những lời sỉ nhục Đức Giêsu. Tiếng nói ấy thú nhận rằng mình có tội, nhìn nhận Đức Giêsu đang ở trên thập giá kia là vô tội, rồi diễn tả lòng tin của mình bằng lời thỉnh cầu khiêm tốn: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Tiếng nói này biểu lộ một niềm tin vào Đấng đầy uy quyền, Đấng ban ơn cứu độ. Đức Giêsu đáp lại lòng tin này bằng cách báo cho anh biết anh sẽ được như lời thỉnh cầu ngay lúc ấy: “Ngay hôm nay, anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi” (Lc 23,43). Như vậy, phần thưởng cho sự khiêm tốn nhìn nhận sự thật về bản thân và tin vào Đức Giêsu là ơn cứu độ, còn tiếng nói của sự cười nhạo, chế giễu và nhục mạ, biểu lộ sự kiêu ngạo và thách thức Thiên Chúa chỉ dẫn con người đến với sự tuyệt vọng trong đau khổ và sự chết.

Trong hoàn cảnh hiện tại, là những người môn đệ theo Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá, ta vẫn luôn đứng trước cơn cám dỗ lớn đến từ tiếng nói của sự dửng dưng. Cuộc sống đôi khi trở nên nhàm chán đến độ ta xem Chúa Giêsu chịu đóng đinh chỉ còn là một biến cố lịch sử đã qua. Biến cố này cứu độ ta nhưng lại dễ bị ta tách khỏi đời sống thực tế. Cụ thể, khi ta rơi vào đau khổ của sự hiểu lầm, chế giễu hay một tình trạng đau yếu không thể làm được gì cả, ta dễ rơi vào tiếng nói của người trộm thách thức Chúa. Ta được mời gọi bình tâm thưa với Chúa cách khiêm tốn như người trộm lành, ngay cả trước cái chết gần kề: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Sự bình tâm này có được khi ta thường xuyên ngắm nhìn thánh giá Chúa, mở tâm hồn, mở đôi mắt và mở đôi tay của ta để đón nhận Chúa vào trong cuộc đời mình. Dần dần, sự bình tâm ấy đi vào trong cách cư xử của ta một cách tự nhiên với sự lớn lên trong niềm tin tưởng: Chính Vua Giêsu – Vua tình yêu đã yêu tôi và hiến mạng vì tôi.

Lạy Chúa Kitô là Vua vũ trụ, Đấng ban ơn cứu độ cho tất cả những ai biết mở lòng đón nhận Ngài. Xin cho chúng con luôn hướng nhìn lên thánh giá Chúa mỗi ngày, để cảm nghiệm được tình thương và sự tha thứ Ngài dành cho mỗi chúng con. Nhờ đó, chúng con biết trông cậy nơi Chúa, là Vua Tình Yêu luôn đổ tràn ơn cứu độ cho những ai tin tưởng nơi Ngài. Amen!


Comments are closed.