Chúa Nhật 32 Thường Niên C – Ngày 10/11/2019

Lời Chúa: Lc 20,27-38

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa-đốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giê-su hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Mô-sê đã viết cho chúng tôi “Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng”. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”.

Chúa Giê-su trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-sê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Áp-ra-ham, Thiên Chúa I-sa-ác, và Thiên Chúa Gia-cóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”.

 


Suy niệm

NIỀM TIN VÀO SỰ SỐNG LẠI

“Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần” (Lc 20,34-36).

Sự sống lại được nhắc đến nhiều lần trong các bản văn Kinh Thánh Cựu Ước. Bài đọc một trích sách Ma-ca-bê kể về người mẹ và bảy người con bị bắt, bị vua tra tấn dã man, sau cùng là giết chết cách thảm thiết. Thế nhưng, họ đã lớn tiếng tuyên xưng về sự sống lại: “Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi, là những kẻ đã chết vì lề luật của Người, được sống lại trong cuộc sống đời đời” (2Mcb 7,9). Đây không phải là một ước vọng suông của con người, vì các lời hứa tiên tri minh chứng rõ ràng điều đó sẽ xảy ra đúng như vậy. Tiên tri Ê-dê-ki-en loan báo Thiên Chúa sẽ cho dân Ngài sống lại như người ta hồi sinh các hài cốt đã khô (x.Ez 37,1-14); tiên tri I-sai-a cũng khẳng định Ngài sẽ làm cho kẻ chết sống lại, làm cho xác chết đứng lên và đánh thức người bị vùi trong cát bụi (x.Is 26,19).

Tin Mừng hôm nay thuật lại chính lời Đức Giêsu khẳng định về sự sống lại: “những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần” (Lc 20,34-36). Chúa Giêsu không chỉ loan báo về sự sống lại mà Người còn cho biết sự sống lại sẽ được khai mào bởi Người. Chúa Giêsu minh chứng điều đó bằng những lời nói và việc làm quyền năng khi cho một số người chết được sống lại: con gái ông Gia-ia (x.Mc 5,21-42), con trai góa phụ thành Na-in (x.Lc 7,11-17), La-za-rô bạn của Người (x.Ga 11). Cùng với những điều đó, Chúa Giêsu còn tiên báo rõ ràng về sự sống lại của Ngài: Con Người phải chịu chết và ngày thứ ba sẽ sống lại (x.Mc 8,31). Tuy nhiên, lời loan báo về sự sống lại từ trong kẻ chết vẫn còn khó hiểu đối với chính các môn đệ thân cận của Đức Giêsu. Bằng chứng là sau khi xem thấy Chúa biến hình đầy vinh quang trên núi cùng với ông Ê-li-a và Mô-sê, các môn đệ vẫn bàn hỏi với nhau từ cõi chết sống lại nghĩa là gì (x.Mc 9,10). Nhưng sau đó, qua hàng loạt những lần hiện ra của Đấng Phục Sinh, các môn đệ đã kinh nghiệm về sự Phục sinh vinh hiển của Chúa và hăng say ra đi làm chứng về sự sống lại.

Giáo lý Công Giáo dựa trên Lời của Chúa Giêsu và đức tin ngàn đời của Giáo Hội đã xác tín: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”. Nhưng Kitô hữu có để cho niềm tin về sự sống lại ảnh hưởng trên cuộc đời, suy nghĩ, hành động không, hay chỉ là một niềm tin xuông mà thôi? Thiết nghĩ niềm tin về sự sống đời sau phải là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta về cuộc sống đời này, bởi chưng Thiên Chúa sẽ xét xử mỗi người tùy thuộc vào những việc họ đã thực hiện nơi dương thế. Vì vậy, chúng ta hãy yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn, sống theo tinh thần bác ái Tin Mừng, để vào ngày sau hết chúng ta được Thiên Chúa xét là “đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết” (Lc 20,34).

Xin Chúa cho chúng con xác tín hơn nữa vào sự sống lại đời sau, hầu chúng con biết hoán cải cuộc sống theo tinh thần bác ái của Lời Chúa. Xin cho chúng con luôn sáng suốt phân định những lợi lộc ở đời này để chọn lấy gíá trị vĩnh cửu ở đời sau.


Comments are closed.