Chúa Nhật 30 Thường Niên C – Ngày 27/10/2019

Lời Chúa: Lc 18,9-14

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’”. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên.

 


Suy niệm

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

“Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 18,14).

Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước mời gọi chúng ta phải cầu nguyện luôn đừng ngã lòng và xác tín rằng Thiên Chúa hằng nhận lời những ai kiên trì kêu xin người. Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn gồm hai nhân vật có tính cách tương phản để nói lên hai thái độ khác biệt khi cầu nguyện. Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống khiêm nhường để được ơn tha thứ và được công chính hoá.

Chúng ta có thể nhận ra người Biệt phái trong Tin Mừng hôm nay là một người kiêu ngạo, không biết mình, biết người và biết Chúa. Thật vậy, ông đã không biết mình, thay vì cầu nguyện, ăn năn sám hối, lại tự hào khoe khoang, kể lể công đức. Ông đã không biết người, thay vì khiêm nhường mà tạ ơn Chúa vì những việc tốt lành mình đã làm được thì lại kết án và kể tội người khác. Ông đã không biết Chúa, thay vì đến với Chúa để xin tha thứ và làm sáng danh Chúa, lại tìm cách làm vinh danh mình và hạ nhục người khác. Ông đã cầu nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con”. Và như thế, ông vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi, vì không nhận ra tất cả những gì mình có là do Chúa ban.

Trái lại, người thu thuế được coi là hạng người tội lỗi, tay sai cho bọn đế quốc chống lại đồng bào, bị dân chúng khinh bỉ và xa lánh. Nhưng ông lại được Chúa tha thứ vì ông biết mình, biết người và cũng biết Chúa. Người thu thuế khiêm nhường nhận ra bản thân mình là kẻ tội lỗi nên không dám đến gần Chúa, không dám ngước mắt lên nhìn Chúa mà chỉ dám đấm ngực tỏ lòng sám hối ăn năn: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Do đó, ông được khỏi tội và được ơn công chính hoá.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta sống khiêm nhường. Vì chỉ khi biết sống khiêm nhường, chúng ta mới nhận ra con người thật của mình; mới biết cảm thông, chia sẻ, và yêu thương người khác. Đồng thời, cũng với lòng khiêm nhường và thống hối, chúng ta sẽ được ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và được ơn tha thứ: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao những kẻ khiêm nhường” (Lc 1,25).

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn sống khiêm tốn để luôn biết mình, biết người và biết Chúa là cùng đích của đời con. Nhờ đó, chúng con trở nên con cái Chúa hơn, và nên giống Chúa là mục tử khiêm nhường và hiền lành. Amen.


Comments are closed.