Chúa Nhật 27 A – Ngày 08/10/2017

Lời Chúa: Mt 21, 33-43

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?” Các ông trả lời, “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”.

Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!” Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA KIÊN NHẪN VỚI CON NGƯỜI

“Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: “Chúng sẽ nể con ta”.” (Mt 21, 37).

Qua dụ ngôn những tá điền sát nhân, Chúa Giêsu diễn tả Thiên Chúa như ông chủ vườn nho vẫn luôn kiên nhẫn với những tá điền bất nhân. Nghe dụ ngôn, ai cũng phải bất bình với những tá điền tham lam và độc ác. Chính những người biệt phái và kỳ mục đã phải thốt lên: “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” (Mt 21,41). Nhưng đối với Thiên Chúa, Người vẫn tha thứ và hết lòng mời gọi con người tội lỗi trở về với mình. Điều này được minh chứng trong lịch sử dân Israel. Israel là dân riêng của Chúa, được Chúa yêu thương che chở. Chúa dùng các ngôn sứ và chính Con Một của mình để dạy dỗ và giúp dân sống trong đường lối của Người. Tuy nhiên, dân Israel đã khước từ lời mời gọi quay trở với Thiên Chúa. Họ đánh đập, giết chết các ngôn sứ. Chính Chúa Giêsu là Con Một của Thiên Chúa cũng bị họ đem đi đóng đinh vào thập giá bên ngoài thành Giêrusalem. Mặc dù vậy, Thiên Chúa vẫn kiên trì chờ đợi họ trở về với Ngài và sẵn sàng tha thứ cho họ nếu họ biết sám hối.

Thiên Chúa không chỉ kiên nhẫn với dân Israel mà còn kiên nhẫn với mỗi người chúng ta nữa. Chúa không ngừng tìm cách cứu chúng ta khỏi đánh mất sự sống đời đời. Trong cuộc sống, Thiên Chúa gửi đến những dấu chỉ để hướng dẫn chúng ta. Đó có thể là một đoạn lời Chúa, một gương thánh nhân, hay lời nhắc nhở của những người xung quanh… Mặc dù vậy, chúng ta sẽ đánh mất sự sống đời đời nếu dứt khoát chối từ tình yêu Chúa.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con và ban cho chúng con được sống hạnh phúc bên Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa vì những lần chúng con đã chạy theo những đam mê của thân xác và những lôi kéo của thế gian. Xin giúp chúng con nhận ra những lỗi lầm mình đã phạm để mau mắn trở về với Chúa để được Chúa thứ tha. Amen.


Comments are closed.