Chúa Nhật 24 Thường Niên – Ngày 17/09/2017

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”.

Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.

Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 


Suy niệm

THA THỨ

“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18, 35).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã truyền dạy các môn đệ tinh thần cũng như lý do của sự tha thứ. “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ mấy lần? Có phải bảy lần không?” Câu hỏi của Phêrô đã cho thấy một giới hạn của sự tha thứ, giới hạn này theo ông, và nhiều người khác nữa, đã đủ lớn, đủ quảng đại với tha nhân. Thế nhưng, với Chúa Giêsu thì giới hạn của sự tha thứ phải là “bảy mươi lần bảy”, nghĩa là không có một giới hạn nào. Do đó, không ai có thể tự hài lòng với bản thân mình mà nói: tôi đã tha thứ đủ rồi, giờ tôi không buộc phải tha thứ nữa!

Lý do khiến chúng ta tha thứ cho anh em không bởi sự hối lỗi của họ, cũng chẳng phải vì sự quảng đại của chúng ta, nhưng là vì tình thương của Thiên Chúa. Quả thế, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài luôn yêu thương và muốn tha thứ cho con người. Dụ ngôn trong bài Tin Mừng đã cho thấy món nợ lớn lao mà chúng ta đáng lẽ phải trả cho Thiên Chúa, nhưng Ngài đã sẵn sàng tha hết số nợ ấy cho chúng ta. Thế nên, để có thể tha thứ cho tha nhân, ta hãy ý thức mình cũng cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa, đó là động lực và sức mạnh của chúng ta.

Như thế, bài học của Chúa Giêsu về sự tha thứ không hệ tại ở số lần, mà là tinh thần cần phải có, đó là tình yêu. Chỉ có tình yêu, chúng ta mới sẵn lòng bỏ qua những lỗi phạm của tha nhân xúc phạm đến mình trong mọi lúc mọi nơi. Trước là tình yêu đối với Thiên Chúa, là sự gắn bó mật thiết với Ngài; và sau là tình yêu với tha nhân. Cả hai điều trên như hai mặt của một vấn đề, vì không thể nói là ta yêu mến Thiên Chúa, là Đấng ta không thấy, nếu không yêu thương anh chị em mình (x.1Ga 4,20). Đồng thời, khi yêu mến và tha thứ cho anh chị em, chúng ta lại mở lòng mình ra để đón nhận lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Khi chiêm ngắm thập giá, nơi Chúa Giêsu đã thể hiện tình yêu đến cùng qua việc tha thứ cho kẻ thù của Ngài, ta có thể nhận ra mẫu gương sống động để noi theo. Hơn nữa, tấm gương của các anh hùng tử đạo, những người đã tự nguyện hy sinh để nên giống Chúa Giêsu, hẳn phải là nguồn trợ lực cho chúng ta thêm can đảm để sống giới răn yêu thương qua việc tha thứ cho anh em.

Lạy Chúa, để có thể yêu thương và tha thứ cho anh chị em, chúng con cần quay về với chính mình để nhìn nhận những giới hạn của bản thân; đồng thời, cậy trông vào lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh Giá, để ý thức rằng Chúa yêu thương chúng con dường nào, và khi đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa, chúng con sẵn sàng mở lòng ra cho Chúa hiện diện, để chúng con có thể dễ dàng bỏ qua những lỗi phạm của anh chị em mình. Amen.


Comments are closed.