Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C – Ngày 25/08/2019

Lời Chúa: Lc 13,22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: ‘Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi’. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới’. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi’. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta’. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA MUỐN CỨU ĐỘ MỌI NGƯỜI

“Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” (Lc 13,23).

Con người thường bị cám dỗ nghĩ rằng, sự thánh thiện, ơn cứu độ chỉ dành cho một số người . Suy nghĩ này hàm chứa hai thái độ sống: một là tự phụ, tôi là người xứng đáng; Hai là thái độ tự ty mặc cảm: tôi không có hy vọng được cứu độ. Cả hai thái độ đều không phù hợp ý Chúa, dẫn con người ngày một xa Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay mạc khải: Thiên Chúa muốn mọi người được ơn cứu độ. Các tiên tri từ xưa đã loan báo: Thiên Chúa “sẽ đến tập hợp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ”, “họ sẽ đến và được thấy vinh quang Người tỏ hiện” (Is 66, 18). Chính Đức Giêsu khẳng định: “Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa” (Lc 13,29). Quả thế, Đức Giêsu đã dùng cái chết không chỉ để cứu chuộc một số người, nhưng là hết mọi người. “Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân” (Kh 5,9). Thánh Phaolo còn xác quyết: “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1,20). Như thế, ý muốn của Thiên Chúa là mọi người được cứu độ.

Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và Ngài ban phương thế kèm theo, mà căn bản là tin vào Đức Giêsu (Ga 6,47;11,25). Vấn đề còn lại là ở sự cộng tác của con người. Cách cụ thể hôm nay Đức Giêsu mời gọi “hãy cố gắng vào qua cửa hẹp” (Lc 13, 24). Đây là lời mời gọi hãy biết từ bỏ ý riêng để tuân phục thánh ý Chúa: Ai không từ bỏ thì không thể làm môn đệ Đức Giêsu (Lc 14,33), tức là không có sự sống đời đời. Chính Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về sự từ bỏ này đặc biệt qua mầu nhiệm Vượt qua trong sự vâng phục thánh ý Cha. Vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người (x. Pl 2,6-10), và trở nên nguồn ơn cứu độ cho chúng ta.

Hơn thế nữa, việc từ bỏ này phải thực hiện ngay. Bởi vì một khi chủ nhà đã khóa cửa lại, mà ai còn ở ngoài và xin vào, ông sẽ đáp lại: Ta không biết các người! Cút đi cho khuất mắt ta (x. Lc 13,25-27). Đức Giêsu mời gọi chúng ta ngay hôm nay, lúc này cần nỗ lực ‘qua cửa hẹp’. Do đó, chúng ta đừng trì hoãn việc sống thánh thiện, nhưng hãy sống giây phút hiện tại chan chứa tình yêu. Hãy biết tự nhủ: “Tôi sẽ nắm lấy những cơ hội xuất hiện hằng ngày; tôi sẽ hoàn tất những hoạt động bình thường cách phi thường” . Khi đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm sâu xa Thiên Chúa yêu thương mọi người, và Ngài yêu thương tôi. Đó chính là chúng ta đang trên hành trình tới ơn cứu độ.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống thế làm người và chịu chết chỉ vì yêu thương, và để cứu độ toàn thể nhân loại. Xin Chúa giúp chúng con thêm vững tin vào tình yêu cứu độ của Chúa, và xin giúp chúng con biết cộng tác với ơn Chúa bằng nỗ lực sống theo thánh ý Chúa trong đời sống hằng ngày. Ngõ hầu, ngay hôm nay chúng con được vui hưởng hạnh phúc ơn cứu độ như Chúa hằng ước mong.


Comments are closed.