Chúa Nhật 2 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 1, 35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.

 


Suy niệm

 Khi được Gioan Tẩy giả giới thiệu Chúa Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”, hai môn đệ Anrê và Gioan đã tìm đến với Ngài. Cuộc gặp gỡ ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc, đến độ sau này khi viết lại Tin Mừng, thánh sử Gioan còn nhớ cả thời gian của cuộc gặp gỡ “chừng giờ thứ mười”. Phần mình, gặp được Chúa rồi, Anrê lại mau mắn giới thiệu cho Phêrô bằng một xác tín mãnh liệt : “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia”.

 Tìm gặp, kết hiệp với Chúa và hân hoan giới thiệu Ngài cho mọi người là trọng tâm đời sống đức tin của mọi tín hữu. Ý hướng này được thể hiện rõ nét trong Thánh lễ. Chúng ta được kết hiệp với Chúa và được sai đi làm chứng, giới thiệu Chúa cho mọi người.  

Lạy Chúa, chúng con muốn lặp lại lời cầu nguyện của thánh Augustinô : “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Biết Chúa trong đời sống cầu nguyện và biết con được Chúa tín nhiệm sai đi làm nhân chứng cho Ngài. Amen. 


 

Comments are closed.