Chúa Nhật 11 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mc 4, 26-34

Rồi Người lại nói: “Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.”

 


Suy niệm

 Dụ ngôn hạt cải trong Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một sự tương phản. Hạt cải, dù là loại hạt nhỏ nhất trong các loại hạt trên mặt đất, nhưng lại có khả năng trở thành cây to lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời có thể nương náu. Nước Thiên Chúa được sánh ví như hạt cải. Khởi đầu chỉ là cộng đoàn nhỏ bé của những con người xứ Palestina, nhưng với thời gian, dù trải qua bao thử thách, vẫn âm thầm lớn lên và đã trở thành cộng đoàn quy tụ mọi dân nước trên toàn thế giới.

 Có điều gì đó thật mầu nhiệm trong sự tăng trưởng của hạt cải. Thiên Chúa cũng luôn thực hiện nhiều điều lạ lùng như vậy nơi cộng đoàn Giáo hội. Trải qua bao thăng trầm, thử thách, Giáo Hội vẫn lớn lên từng ngày vì Giáo hội có Đức Kitô, Đấng thiết lập Giáo hội, và luôn ở cùng Giáo hội

Lạy Chúa Giêsu, nhiều người nhìn thấy Giáo hội lớn lên và đứng vững giữa bao sóng gió của thế sự thăng trầm, nhưng lại không hiểu được sức sống bên trong của Giáo hội. Xin cho chúng con, giữa những thách đố trong cuộc đời, được luôn kiên vững trong niềm tin và nhiệt thành kiến tạo sự hiệp nhất trong Giáo Hội, vì thâm tín rằng : Chúa luôn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Amen. 


Comments are closed.