Chúa Nhật Tuần VI Phục Sinh – Ngày 22/05/2022

Lời Chúa: Ga 14, 23 – 29

Đức Giêsu đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em’. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin”.

 


Suy niệm

ĐÒI HỎI CỦA TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

 “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14, 23)

Yêu mến là đức tin được đem ra thực hành. Hay nói một cách khác, đức tin và đức mến luôn song hành với nhau. Bất cứ ở đâu có đức tin chân thật thì đức tin đó cần triển nở thành những hành động yêu thương. Tình yêu đích thực cũng cần được diễn tả bằng những việc làm cụ thể. Bởi lẽ, đức tin chân thật đi vào cuộc sống thông qua những hành vi yêu thương đích thực của đức mến. Vì thế, nếu ai yêu mến Thiên Chúa thì người đó chắc chắn hằng chú tâm tuân giữ và thực thi lời Ngài truyền dạy.

Thiên Chúa là tình yêu (x. 1Ga 4, 8), nên Ngài chỉ đòi hỏi con người một điều duy nhất là tình yêu. Về phía con người, không có cách nào đến gần được Thiên Chúa, gặp gỡ và kết hiệp với Ngài ngoại trừ con đường yêu thương. Thiên Chúa Cha đã bày tỏ tình yêu cho nhân trần nơi Con Một của Ngài: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3, 16). Chúa Giêsu chính là tình yêu Thiên Chúa hiện diện cách hữu hình ở giữa loài người. Bởi đó, con người muốn hiểu biết và cảm nhận tình yêu này thì họ cần đến với Chúa Giêsu, gặp gỡ và nên một với Ngài. Trong trang Tin mừng cộng đoàn vừa nghe, Chúa Giêsu cho thấy con người có thể gặp Thiên Chúa nơi chính lời của Ngài: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14, 23). Giữ lời Thầy không chỉ là chăm chú lắng nghe lời Chúa, ghi nhớ lời đó trong trí óc, mà còn là giữ lời Chúa trong trái tim, trong tâm hồn. Giữ lời Thầy ở đây cũng có nghĩa là yêu mến lời Chúa, một cách nào đó, trở nên một với lời Thầy. Lời Chúa cần đi vào trong trí khôn để thấu hiểu, đi vào trong trí nhớ để giữ lấy và đi vào trong trái tim để yêu mến. Lời Chúa càng cần đi vào trọn vẹn trong con người, trong máu thịt, trong hơi thở, trong suy nghĩ, để rồi lời Chúa ảnh hưởng đến cuộc sống, chi phối các mối tương giao. Giữ lời Chúa như vậy là yêu mến Chúa. Bởi vì yêu mến thì mọi cơ năng đều yêu mến, cả con người đều yêu mến. Ở đây cũng vậy, tất cả thần trí, tâm hồn và thân xác, nghĩa là tất cả con người đều giữ lời Chúa. Khi giữ lời Chúa với toàn thể con người như thế là người môn đệ yêu mến Chúa trọn vẹn, nên Thiên Chúa cũng đáp lại tình yêu đó: “Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23).

Ngày xưa tại Paléttin, người ta có thể nghe trực tiếp Chúa nói, nhìn thấy Chúa tận mắt, đụng chạm tới Chúa, nhưng đâu có phải ai cũng cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa. Chỉ có thiểu số các môn đệ đã khám phá ra tình yêu đó nơi Chúa Giêsu để rồi sẵn sàng mở lòng đón nhận tình yêu Thiên Chúa. Ngày nay, người tín hữu chúng ta tuy không có cơ hội để gặp Chúa bằng xương bằng thịt nhưng chúng ta vẫn có khả năng gặp Chúa bằng đức tin như các môn đệ thuở trước. Chúa Giêsu ngày nay hiện diện nơi các bí tích, trong cộng đoàn tín hữu là Giáo hội, cách cụ thể và gần gũi là nơi Thánh Kinh. Qua các trang Thánh Kinh, Thiên Chúa nói lời tình yêu, nói bằng con tim, nói bằng tấm lòng. Liệu mỗi người chúng ta đã xác tín rằng: tất cả những lời ghi chép trong Thánh Kinh, nhất là trong Tân ước và đặc biệt là trong Tin mừng, là những lời tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa chưa ? Bên cạnh đó, chúng ta thường nói mình yêu mến Chúa nhưng chúng ta có thái độ như thế nào khi lắng nghe lời Chúa, và cách thế ra sao hầu có thể thực thi lời Chúa truyền dạy ? Ngoài ra, chúng ta đã đọc được lời Chúa trong những biến cố và sự việc xảy ra hằng ngày hay chưa ?

Giữ lời Chúa Giêsu là yêu mến Ngài và ai yêu mến sẽ giữ lời Chúa Giêsu. Đó chính là đòi hỏi rõ rệt và chắc chắn để biết một người có yêu mến Chúa không, có Chúa ở với mình không, có đang sống với Chúa không. Xin cho lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta biết nghe Chúa nói bằng trái tim, biết nhìn Chúa bằng tấm lòng và đụng chạm tới Chúa bằng tình yêu; ngõ hầu, mỗi chúng ta thêm yêu mến lời Chúa, cùng mau mắn tuân giữ và thi hành những điều Chúa phán truyền vào trong cuộc sống thực tại.


Comments are closed.