Cáo phó: Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa đã được về cùng Chúa

C Á O   P H Ó

––––––

TRONG NIỀM TIN YÊU VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

GIÁO PHẬN NHA TRANG TRÂN TRỌNG KÍNH BÁO:

ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA

  

nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang đã được về cùng Chúa

lúc 20g00, thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017

tại Tòa Giám Mục Nha Trang,

hưởng thọ 86 tuổi,

58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục.

Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2017

tại Tòa Giám Mục Nha Trang

22 Trần Phú, Nha Trang.

***

TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA

Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

sinh ngày 20.07.1931, tại Bối Kênh, Bình Lục, Hà Nam

1945 –1954:    học Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên, Hà Đông và Tiểu Chủng viện Piô XII, Hà Nội

1955 – 1956:   học Đại Chủng viện Xuân Bích, Vĩnh Long

1956 – 1960:   Du học tại Đại Chủng viện Propaganda Fide, Roma – Italia

1958:               Nhập tịch Giáo phận Đà Lạt

20.12.1959:     Thụ phong Linh mục tại Roma do Đức Hồng y Pietro Agagianian, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo

1960 – 1963:   học Thần học tại Đại học Urbaniana và Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc, Roma – Italia, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học và Cử nhân Thánh nhạc

1963:             về Việt Nam, được Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, bổ nhiệm làm linh mục phó xứ Chánh Tòa Đà Lạt, kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trí Đức, Đà Lạt

1968:              gia nhập Giáo phận Ban Mê Thuột, được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai bổ nhiệm làm Thư ký Toà Giám mục, đồng thời kiêm nhiệm Linh hướng Dòng Nữ Vương Hoà Bình, Ban Mê Thuột

30.01.1975:    được Đức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Ngài chọn khẩu hiệu “Trong Tinh thần và Chân lý” làm châm ngôn mục vụ

05.04.1975:     được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, tấn phong Giám mục tại Tòa giám mục Ban Mê Thuột

24.04.1975:     được Đức Thánh Cha Phaolô VI thuyên chuyển làm Giám mục Giáo phận Nha Trang

25.05.1975:     nhận Tòa Tông đồ tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang

17.05.2006 – 21.02.2009: Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuột

04.12.2009:     Toà thánh chấp nhận nghỉ hưu vì lý do tuổi tác

2009 – nay:     Nghỉ dưỡng tại Đại chủng viện Sao Biển và Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận

20g00 ngày 14.02.2017: an nghỉ trong Chúa tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

1989 – 1995:   Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh vào nhiệm kỳ IV và V

1995 – 2001:   Phó Chủ tịch II của HĐGMVN vào nhiệm kỳ VI và VII

1998 – 2001 và 2007 – 2010: Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thánh nhạc vào nhiệm kỳ VII và X

2001– 2007:    Chủ tịch HĐGMVN vào nhiệm kỳ VIII và IX

1998 – 2009:   thành viên Ủy ban về Á châu của Toà Thánh hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Á châu

Nguồn| HĐGMVN

Comments are closed.