Các sắc lệnh về Phép Lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá Ngày Giáo Phận Xuân Lộc

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
 Văn thư số: 1223/17/I
 
SẮC LỆNH

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, để gia tăng lòng đạo đức của các tín hữu và vì phần rỗi các linh hồn, do năng quyền được ban bởi Đức Thánh Cha Phanxicô, làm Giáo Hoàng theo ý Chúa quan phòng, ân cần lắng nghe lời thỉnh cầu mà Đức Cha khả kính Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc mới trình lên, vui lòng ban Ơn Toàn Xá từ kho tàng thiêng liêng của Giáo Hội, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) cho các tín hữu thật lòng ăn năn thống hối và làm các việc thể hiện lòng bác ái khi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Thánh Du, Trinh Nữ Rất Thánh Diễm Phúc Maria Fatima suốt Năm Mục Vụ kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2017 cho đến ngày 02 tháng 12 năm 2018, trong những cuộc cung nghinh Đức Mẹ khắp giáo phận. Họ cũng có thể dành Ơn Toàn Xá cho linh hồn các tín hữu còn bị giam cầm nơi Luyện Tội.

Những người già yếu, bệnh tật và tất cả những ai vì lý do chính đáng không thể rời khỏi nơi mình ở vẫn có thể lãnh Ơn Toàn Xá, miễn là giữ ba điều kiện thông thường, ghét bỏ tội lỗi, hướng lòng về tượng Đức Mẹ Thánh Du, hiệp thông thiêng liêng với cuộc Thánh Du, dâng những kinh nguyện, những đau khổ hoặc những khó khăn của cuộc sống cho lòng thương xót Chúa.

Để việc chạy đến với Chúa qua quyền đóng mở của Giáo Hội được dễ dàng hơn nhờ đức ái mục tử, Tòa Ân Giải tha thiết mời gọi các cha sở và các linh mục được ban năng quyền giải tội sẵn sàng cử hành bí tích Thống Hối với lòng quảng đại. Những gì được ban hành đây có giá trị chỉ cho năm nay. Bất cứ điều gì trái ngược với sắc lệnh này đều vô giá trị.

Được ban hành tại Roma, từ trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Chúa.

MAURUS PIACENZA
Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao
(Ấn ký)
 

CHRISTOPHORUS NYKIEL
Chánh Văn phòng Tòa Ân Giải Tối Cao
 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
 Văn thư số: 1224/17/I
 
SẮC LỆNH

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Cha và Thầy của chúng ta trong Chúa Kitô là Đức Thánh Cha Phanxicô, làm Giáo Hoàng theo ý Chúa quan phòng, sẵn lòng ban cho Đức Cha khả kính Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, để ngày 02 tháng 12 năm 2017, sau khi đã long trọng cử hành Thánh Lễ khai mạc Năm Mục Vụ, được quyền banPhép Lành Tòa Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) cho mọi tín hữu thực sự có lòng sám hối và được đức mến thúc đẩy đã tham dự Thánh Lễ này. 

Các tín hữu muốn sốt sắng lãnh nhận Phép Lành Tòa Thánh, nhưng vì hoàn cảnh chính đáng, không thể tham dự cách thể lý vào các nghi lễ thánh, thì theo luật, vẫn có thể được hưởng Ơn Toàn Xá, miễn là với lòng đạo đức theo dõi, qua các phương tiện truyền hình hay truyền thanh, các nghi lễ lúc được cử hành. Bất chấp tất cả những gì trái ngược.

Được ban hành tại Rôma, từ trụ sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Chúa.

 
Hồng y MAURUS PIACENZA
Chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao
(ấn ký)

Linh mục CHRISTOPHORUS NYKIEL
Chánh văn phòng Tòa Ân Giải Tối Cao

Nguồn | giaophanxuanloc

Comments are closed.