Thứ Tư sau Chúa Nhật 11 Thường Niên – Ngày 21/06/2017

Lời Chúa: Mt 6, 1 - 6. 16 - 18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

 


Suy niệm

SỐNG VỚI CHA TRÊN TRỜI

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6, 4).

Lời Thánh vịnh 139 viết rằng: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa”. Đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn các môn đệ sống với Thiên Chúa là Cha trong tâm tình như lời Thánh vịnh trên. Ngài dạy các môn đệ sống với Cha trên trời trong những thời khắc của cuộc sống mà cụ thể qua ba việc lành phúc đức Chúa nói rõ trong Tin Mừng hôm nay: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Ngài muốn các môn đệ vượt trên những hình thức bên ngoài mà các ông dễ thực hiện theo phường đạo đức giả. Khi làm việc lành phúc đức: bố thí, cầu nguyện, ăn chay, các môn đệ được dạy rằng phải thực hiện trong sự kín đáo. Chúa Giêsu muốn đưa các môn đệ đi vào cuộc sống tương quan với Cha trên trời, Đấng thấu rõ tâm hồn các ông và biết mọi sự trước khi các ông làm. Như vậy, các ông cần loại bỏ những gì là phô trương, là những hình thức bề ngoài cho thiên hạ thấy để hết lòng sống trong ân nghĩa với Cha trên trời.

Lời dạy của Chúa Giêsu đối với các môn đệ xưa cũng là ánh sáng soi chiếu cho đời sống đạo của mỗi Kitô hữu hôm nay, cụ thể trong những việc lành phúc đức: bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Thực hiện mọi việc trong sự kín ẩn và quan phòng của Cha trên trời. Chúng ta được mời gọi mở tâm ra với Đấng thấu suốt mọi sự, là Cha hằng biết rõ con cái mình cần gì trước khi kêu cầu Người. Chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta khi trái tim Ngài luôn nhạy bén với Thánh ý Chúa Cha, làm theo ý Chúa Cha trong mọi phút giây cuộc đời. Sự kín đáo trong mọi việc làm nói lên lòng tin tưởng của chúng ta với Cha trên trời. Chúng ta sẽ không cậy dựa vào mọi sự chóng qua đời này nhưng tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã sống kết hợp trọn vẹn với Cha trên trời trong cuộc sống trần thế. Ngài đã dạy chúng con không chỉ sống bằng cơm bánh nhưng còn bởi Thánh ý Chúa Cha. Theo bước chân Ngài, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu và ân sủng Chúa Cha vẫn hằng tuôn tràn trên cuộc đời chúng con. Có như thế, chúng con mới thực sự sống tình yêu đối với anh chị em chung quanh, tình yêu của những người con trong gia đình của Thiên Chúa là Cha nhân từ và giàu lòng xót thương. Amen.


Comments are closed.