Thứ Năm sau Chúa Nhật 10 Thường Niên – Ngày 15/06/2017

Lời Chúa: Mt 5, 20 - 26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

Các con đã nghe dạy người xưa rằng: ‘Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án’. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ‘ngốc’, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là ‘khùng’, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”

 


Suy niệm

SỰ CÔNG CHÍNH CỦA CON CÁI THIÊN CHÚA

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 20).

Khởi đầu Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải sống công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu. Người không muốn các ông dừng lại ở việc giữ luật cách máy móc và hình thức nhưng phải nội tâm hóa lề luật, nghĩa là nguồn mạch của mọi hành động hệ tại ở tấm lòng hướng về Chúa Cha, “anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Sự hoàn thiện ấy là noi gương Chúa Cha, Đấng khiến mặt trời mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương (x. Mt 5, 45). Như vậy, Chúa Giêsu khẳng định, sự công chính của các môn đệ chính là sự hoàn thiện của tình yêu và lòng tha thứ theo khuôn mẫu Chúa Cha.

Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, người môn đệ cần ý thức rằng, sự công chính đích thực không dừng lại ở số lượng những điều luật được giữ, nhưng cốt yếu là tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Điều này được thể hiện cụ thể nơi cách cư xử đối với người thân cận: phải tránh những hành vi xấu xa, những lời nói hiểm độc và những thái độ giận ghét. Đừng để xung đột đẩy tình yêu ra khỏi con tim, đầu độc con tim, hoặc đưa đến chỗ chia rẽ cộng đoàn. Thay vào đó, người môn đệ cần xây dựng tình liên đới, kiến tạo sự hài hòa và thực thi bác ái với nhau. Chính những điều này làm cho sự công chính của người môn đệ trở nên trỗi vượt, và là điều kiện để vào được Nước Trời, hay nói cách khác là trở thành con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hướng dẫn cho chúng con biết đâu là lối cư xử phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Đó chính là những hành động yêu thương đối với người thân cận xuất phát từ một tâm hồn bác ái. Xin Chúa gìn giữ tâm hồn, lý trí và môi miệng chúng con, để chúng con không bao giờ có thái độ giận ghét, những suy nghĩ xấu xa hay những lời nói lời nói khinh dễ anh em. Nhờ đó, mỗi cung cách xử sự của chúng con đều quy hướng về việc phục vụ tình huynh đệ, phục vụ sự hiệp thông và xây dựng Nước Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Amen.


Comments are closed.