Thứ 2 Tuần 2 Mùa Vọng – Ngày 09/12/2019 – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

HẠNH PHÚC LÀ ‘GIÀU CÓ’ TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

“Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28).

Vì yêu thương và để cứu độ thế giới, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm Người. Qua Người, toàn thể nhân loại được đón nhận muôn vàn ân sủng. Trong đó, Mẹ Maria là người được đón nhận ân sủng cao quý ấy trước tiên và trọn hảo nhất.

Quả thế, Tin Mừng thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại của sứ thần Gabriel với Đức Maria. Khởi đầu cuộc đối thoại ấy, sứ thần chào Đức Mẹ với tước hiệu ‘Đấng Đầy Ân Sủng’. Mẹ là “nhà tạm” tuyệt hảo được Thiên Chúa chuẩn bị cho Ngôi Hai yêu dấu giữa lòng nhân loại. Người chẳng những làm cho Mẹ không vương nguyên tội, mà còn gìn giữ Mẹ nguyên tuyền trước mọi tội lỗi. Bên cạnh muôn vàn ân sủng được lãnh nhận, Mẹ Maria xứng đáng trở nên kiệt tác của Thiên Chúa khi đã hết lòng cộng tác vào chương trình cứu độ của Người. Mẹ đã sử dụng tự do Chúa ban để khiêm hạ lắng nghe và vâng theo thánh ý Chúa, trở nên nữ tỳ trung tín của Người. Mẹ đã không để những ân huệ Thiên Chúa ban cho mình nên vô hiệu nhưng sinh hoa hết trái dồi dào đến nỗi muôn đời và muôn thế hệ phải ngợi khen Mẹ diễm phúc.

Chiêm ngắm mẫu gương sống đức tin tuyệt hảo nơi Đức Maria với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại đời sống với muôn vàn ân sủng mà Thiên Chúa đã thương ban. Ân sủng ấy là người thân bạn hữu, là nơi ăn chốn ở, là những điều kiện thuận lợi giúp chúng ta có thể tìm đến và ở lại với Chúa. Không những thế, Thiên Chúa còn yêu thương, săn sóc cách đặc biệt. Chính Chúa Thánh Thần cũng không ngừng phủ bóng trên chúng ta, để mỗi ngày, chúng ta xứng đáng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể đến ban ơn cứu độ cho chúng ta. Những xác tín ấy đòi buộc mỗi người chúng ta không ngừng cộng tác với ơn Chúa trong đời sống sinh hoạt và tu luyện hằng ngày, với thái độ khiêm nhường lắng nghe, nỗ lực tìm kiếm và sẵn sàng thực thi thánh ý Thiên Chúa, để trở nên như khí cụ của Người giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã nhập thể làm người nơi cung lòng tinh tuyền của Đức Maria Vô Nhiễm. Hơn thế nữa, cũng với tình yêu cao vời ấy, Chúa lại trở nên Thần Lương nuôi dưỡng xác hồn chúng con qua thánh lễ mỗi ngày, cho dẫu chúng con còn nhiều thiếu xót lỗi lầm. Xin cho mỗi người chúng con biết sử dụng tốt những ân sủng Chúa ban để xa tránh dịp tội, sống công chính thánh thiện, tìm kiếm, thực thi thánh ý Chúa và để được ở lại cùng Người luôn mãi. Amen.


Comments are closed.