Thứ Hai sau Chúa Nhật 11 Thường Niên – Ngày 19/06/2017

Lời Chúa: Mt 5, 38 - 42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

 


Suy niệm

TÌNH YÊU CHÚA VƯỢT TRÊN TẤT CẢ

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, ai vả má bên phải, thì hãy giơ má bên trái ra nữa” (Mt 5, 39).

Chúa Giêsu không đến để bãi bỏ lề luật và lời các ngôn sứ (x.Mt 5, 17) nhưng là để kiện toàn. Chúa Giêsu đã kiện toàn lề luật bằng tình yêu. Trong diễn từ những bài giảng trên núi, Chúa đã nhắc lại “Luật báo phục tương xứng mạng đền mạng, mắt đền mắt, răng đền răng…” (Đnl 19, 21). Trong bộ luật Do Thái luật báo phục là luật được áp dụng hợp với lẽ với lẽ phải và lẽ công bằng. Luật này nhắc nhở các thẩm phán và cộng đồng Do Thái (x. Ds 35,12) có bổn phận bảo vệ những con người yếu thế khỏi bị uy hiếp. Luật Do Thái chấp nhận cho người ta trả thù mạng sống như là một thực thi sự công bình. Điều mà Chúa đã không bãi bỏ và còn đưa ra phương thức tuân giữ hoàn hảo hơn. Chúa đòi hởi phải tuân giữ công bằng và trên hết là thi hành bác ái và yêu thương. Luật yêu thương, luật mới, giúp con người có cái nhìn mới về kẻ thù, cái nhìn vượt qua sự bạo động, thù hận và ác cảm. Con người cần vượt xa hơn và hoàn thiện sự công bằng nhờ tình yêu, để có cái nhìn tha thứ, bao dung, ngay cả đối với địch thù.

Theo gương Chúa Giê-su, mỗi tín hữu cần mang trong mình tinh thần của luật mới, tuân giữ luật theo thể thức mà Chúa đã dạy và đã làm “Các con hãy yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét các con” (Mt 5, 44). Khi chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho những kẻ đánh đập, tra tấn và nhục mà Người (x. Lc 23, 34). Vì Tình yêu Chúa, chúng ta cũng được mời gọi “hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét các con” (Mt 5, 44). Như Chúa đã tha thứ, chúng ta cũng phải biết bao dung và tha thứ cho nhau. Nhờ tình yêu, sự bao dung và tha thứ của chính mình, chúng ta sẽ không lầm tưởng về một thế giới chúng ta đang sống. Tình yêu và sự tha thứ sẽ xây dựng một cuộc sống mới, cuộc sống luôn có sự hiện diện đích thực của tình yêu Chúa, tình yêu luôn tha thứ cho con người.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng là Tình Yêu, vì yêu thương chúng con mà Chúa đã sẵn sàng chịu chết, để mỗi người chúng con được giao hòa với Thiên Chúa, Cha đầy lòng thương xót. Chúa luôn mời gọi chúng con hãy yêu thương và tha thứ cho nhau. Lạy Chúa, “Ngài chịu lăng nhục mà không lăng nhục lại” (1Pr 2, 23) mà còn tha thứ cho những người lăng nhục Chúa. Xin thánh hóa chúng con mỗi ngày, để chúng con cũng biết tha thứ cho nhau. Hầu mỗi người chúng con sẽ nên dấu chỉ Tình yêu của Chúa nơi trần gian này. Amen.


Comments are closed.