Thứ Ba sau Chúa Nhật 11 Thường Niên – Ngày 20/06/2017

Lời Chúa: Mt 5, 43 - 48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: ‘Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

 


Suy niệm

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em” ( Mt 5, 44).

Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã chứng kiến, nghe nói đến sự xô xát, trả thù giữa các phe phái, băng đảng trong xã hội. Họ là những kẻ thù của nhau trong thương trường, bởi vì con người luôn mang trong mình sự ích kỷ. Điều đó làm cho trái tim con người trở nên sơ cứng với anh em đồng loại chứ chưa cần phải nói đến kẻ thù. Vậy mà qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là những tín hữu, là môn đệ của Chúa hãy yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù: “còn Thầy, Thầy bảo anh em hãy yêu thương và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44). Quả thực, đây là một lời mời rất khó vì nó vượt quá sức con người, vì theo lẽ tự nhiên chúng ta cảm thấy mến những người đem lại lợi ích cho mình, những người cho mình cảm giác an toàn thì sẽ dễ dàng thương mến họ hơn cả những gì Chúa đòi hỏi. Còn đối với những người không đem lại lợi ích cho mình, những người gây phiền phức cho mình những người mà mình không có cảm tình, thì chẳng những không yêu thương, mà còn xa lánh, loại trừ. Chính vì thế Chúa mời gọi ta hãy đến với Chúa là suối nguồn tình thương, là mẫu gương về sự tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù. Cụ thể trên thập giá Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha tha cho kẻ giết mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”(Lc 23, 34). Noi gương Chúa Giêsu, đáp lại lời mời gọi của Chúa, trong lịch sử Giáo Hội đã có nhiều tấm gương về sự tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù như: thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã sẵn sàng tha thứ cho kẻ ám sát Ngài. Là những kitô hữu chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi của Chúa, khiêm tốn nhìn nhận thân phận yếu đuối tội lỗi của mình nhưng đã được Chúa thứ tha, để từ đó ta mở rộng trái tim đối với tha nhân, nhất là những người làm hại và gây đau khổ cho ta, sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho họ như lời sách Lêvi mời gọi: “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi, ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 18, 19).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng đây là con đường nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và chỉ khi nào chúng con đạt được điều đó, ấy là lúc chúng con trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Amen.


Comments are closed.