Thứ 3 Tuần 2 Mùa Vọng – Ngày 10/12/2019

Lời Chúa: Mt 18,12-14

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

 


Suy niệm

ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI BÉ NHỎ

“Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi” (Mt 18,14).

Theo số liệu năm 2018, Việt Nam có khoảng bảy triệu giáo dân, chiếm khoảng gần 8% tổng dân số Việt Nam. Đây là một con số khá khiêm tốn. Thực tế tại các giáo xứ, số giáo dân thực sự sống đời sống Kitô hữu lại càng ít ỏi hơn nữa. Quả thật, nhiều anh chị em đang đi lạc. Họ đang cần được giúp đỡ.

Thiên Chúa, Đấng chúng ta đang trông đợi, không chỉ là Thiên Chúa của những người công chính mà cũng là Thiên Chúa của người tội lỗi. Quả thật, vì yêu thương con người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người để cứu độ tất cả nhân loại. Tuy nhiên, khi ở trần gian, Chúa Giêsu đã tỏ lòng thương xót cách đặc biệt đối với những người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng, tàn tật, quân thu thuế và gái điếm… Đối với quan niệm của Do Thái giáo, họ là những người tội lỗi và bị chúc dữ. Tin mừng cho chúng ta thấy, người chăn chiên bỏ chín mươi chín con chiên trên núi để đi tìm cho kì được con chiên lạc. Người đó vui mừng vì tìm được con chiên bị mất hơn là vì chín mươi chín con chiên không bị mất. Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa là Cha không muốn cho bất cứ ai phải hư mất (x. Mt 18,14).

Chúng ta hãy vui mừng và cảm tạ vì Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta. Người không để chúng ta phải hư mất nhưng đã cất bước đi tìm và dẫn đưa chúng ta vào trong Giáo Hội của Ngài. Tuy nhiên, bên cạnh chúng ta vẫn còn rất nhiều anh chị em đang lầm đường lạc lối, còn đâu đó những Kitô hữu vì gương xấu của các Kitô hữu khác mà không còn sống hiệp thông với cộng đoàn và với Giáo Hội nữa. Chúa Giêsu vẫn đang đi tìm họ và Ngài muốn chúng ta cùng đi với Người (x. Mc 16, 15-20). Nhưng để có thể đi với Chúa Giêsu, chúng ta hãy ở với Ngài và học nơi Ngài. Khi đó, những người tiếp xúc với chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa Giêsu đang tìm kiếm họ và muốn dẫn đưa họ trở về. Chúng ta sẽ nhận được niềm vui, không như niềm vui mà vật chất đem lại nhưng là niềm vui của chính Thiên Chúa vì tìm được con chiên bị mất (x. Lc 15,6).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được Ngài thương dẫn về đàn chiên duy nhất của Ngài. Xin cho chúng con cũng được ra đi, cùng với Ngài, tìm kiếm các anh chị em khác đang lầm đường lạc lối để dẫn đưa họ về lại đàn chiên của Ngài. Amen.


Comments are closed.