Danh mục: Fulton Sheen

Tổng Giám Mục Fulton Sheen Chuyển ngữ: Montfort Phạm Quốc Huyên Và Eymard Nguyễn Trọng…

Tổng Giám mục Fulton Sheen Chuyển ngữ: Montfort Phạm Quốc Huyên Và Eymard Nguyễn Trọng…