Danh mục: đức Giêsu

Phần 1: https://dcvxuanloc.net/tri-thuc/duc-giesu-kito-la-ai-p-1.html 1.    Chỉ có một Thiên Chúa          Đức Giêsu…